MT4W

Đơn giá: Liên hệ

VOLT KẾ DC AUTONICS MT4W-DV-4N

Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

VOLT KẾ DC AUTONICS MT4W-DV-40

Đơn giá: 2.358.000 VNĐ

AMPER KẾ DC AUTONICS MT4W-DA-4N

Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

đồng hồ đo xung Autonics MT4W-C

Đơn giá: 7.650.000 VNĐ

Ampe kế AC Autonics MT4W-AV-4N

Đơn giá: 1.229.600 VNĐ

AUTONICS PANEL METER MT4W-AV-46

Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

AUTONICS PANEL METER MT4W-AV-48

Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

AUTONICS PANEL METER MT4W-AV-49

Đơn giá: 2.426.000 VNĐ

AMPER KẾ DC AUTONICS MT4W-AA-40

Đơn giá: 2.511.000 VNĐ

AMPER KẾ AC AUTONICS MT4W-AA-41

Đơn giá: 2.161.000 VNĐ

AUTONICS PANEL METER MT4W-AA-42

Đơn giá: 2.438.000 VNĐ