Volt kế DC Autonics MT4Y-DV-4N

Đơn giá: 1.222.000 VNĐ

Autonics Panel Meter MT4Y-DV-41

Đơn giá: 2.289.600 VNĐ

Amper kế DC Autonics MT4Y-DA-4N

Đơn giá: 1.222.000 VNĐ

Đồng hồ vôn Autonics MT4Y-AV-43

Đơn giá: 2.511.000 VNĐ

Volt kế AC Autonics MT4Y-AA-40

Đơn giá: 2.511.000 VNĐ