biến tần 1P 750w Hitachi NES1-007SB

Giá KM còn: 1.990.600VNĐ

- 22
Đơn giá: 2.552.000 VNĐ

biến tần 1P Hitachi NES1-022SB

Giá KM còn: 2.808.000VNĐ

- 22
Đơn giá: 3.600.000 VNĐ

biến tần 1P 400w Hitachi NES1-004SB

Giá KM còn: 1.833.000VNĐ

- 22
Đơn giá: 2.350.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-004HB

Giá KM còn: 2.616.900VNĐ

- 22
Đơn giá: 3.355.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-007HB

Giá KM còn: 2.797.100VNĐ

- 22
Đơn giá: 3.586.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-015HB

Giá KM còn: 3.080.200VNĐ

- 22
Đơn giá: 3.949.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-022HB

Giá KM còn: 3.474.900VNĐ

- 22
Đơn giá: 4.455.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NES1-040HB

Giá KM còn: 4.178.500VNĐ

- 22
Đơn giá: 5.357.000 VNĐ