Cầu đấu dây UPUN UJFX1-50

Đơn giá: 123.000 VNĐ

Cầu đấu dây UPUN UJFX1-35

Đơn giá: Liên hệ

Đầu chia cáp UPUN UJFX1-10

Đơn giá: Liên hệ

Cầu đấu dây UPUN UJFX1-95

Đơn giá: Liên hệ

Đầu chia cáp Upun UTD-100I/2X25

Đơn giá: 70.000 VNĐ

Cầu đấu dây UPUN UJFX1-95/4×25

Đơn giá: 162.000 VNĐ

Cầu đấu dây UPUN UTD-150I 4/6

Đơn giá: 368.000 VNĐ

Cầu đấu dây UPUN UTD-300I 4/18

Đơn giá: 1.092.000 VNĐ