Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF

Giá KM còn: 15.039.500VNĐ

- 27
Đơn giá: 20.602.000 VNĐ

Biến tần 22kw Hitachi NJ600B-220HFF

Giá KM còn: 17.283.500VNĐ

- 27
Đơn giá: 23.676.000 VNĐ

Biến tần 30kw Hitachi NJ600B-300HFF

Giá KM còn: 20.640.000VNĐ

- 27
Đơn giá: 28.274.000 VNĐ

Biến tần 37kw Hitachi NJ600B-370HFF

Giá KM còn: 24.395.900VNĐ

- 27
Đơn giá: 33.419.000 VNĐ

Biến tần 45kw Hitachi NJ600B-450HFF

Giá KM còn: 28.334.200VNĐ

- 27
Đơn giá: 38.814.000 VNĐ

Biến tần 55kw Hitachi NJ600B-550HFF

Giá KM còn: 32.355.800VNĐ

- 27
Đơn giá: 44.323.000 VNĐ

Biến tần 75kw Hitachi NJ600B-750HFF

Giá KM còn: 45.800.200VNĐ

- 27
Đơn giá: 62.740.000 VNĐ

Biến tần 90kw Hitachi NJ600B-900HFF

Giá KM còn: 57.200.600VNĐ

- 27
Đơn giá: 78.357.000 VNĐ

Biến tần 110kw Hitachi NJ600B-1100HFF

Giá KM còn: 63.034.000VNĐ

- 27
Đơn giá: 86.348.000 VNĐ

Biến tần 132 kw Hitachi NJ600B-1320HFF

Giá KM còn: 73.054.800VNĐ

- 27
Đơn giá: 100.075.000 VNĐ

Biến tần 11kw hitachi NJ600B-110HFF

Giá KM còn: 10.030.200VNĐ

- 27
Đơn giá: 13.740.000 VNĐ