Biến tần Hitachi NJ600B-055HF

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

NJ600B-075HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

biến tần Hitachi NJ600B-110HFF

Giá KM còn: 11.351.300VNĐ

- 22
Đơn giá: 14.553.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NJ600B-150HFF

Giá KM còn: 13.856.700VNĐ

- 22
Đơn giá: 17.765.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NJ600B-185HFF

Giá KM còn: 16.576.600VNĐ

- 22
Đơn giá: 21.252.000 VNĐ

NJ600B-220HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: 18.850.300VNĐ

- 22
Đơn giá: 24.167.000 VNĐ

NJ600B-300HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: 22.882.900VNĐ

- 22
Đơn giá: 29.337.000 VNĐ

NJ600B-370HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: 27.078.500VNĐ

- 22
Đơn giá: 34.716.000 VNĐ

NJ600B-450HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: 31.145.400VNĐ

- 22
Đơn giá: 39.930.000 VNĐ

Biến tần Hitachi NJ600B-550HFF

Giá KM còn: 34.054.000VNĐ

- 22
Đơn giá: 43.659.000 VNĐ

NJ600B-750HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: 51.634.400VNĐ

- 22
Đơn giá: 66.198.000 VNĐ

NJ600B-900HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

NJ600B-1320HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: 80.926.600VNĐ

- 22
Đơn giá: 103.752.000 VNĐ

NJ600B-1100HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: 69.815.500VNĐ

- 22
Đơn giá: 89.507.000 VNĐ

NJ600B-1600HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

NJ600B-1850HFF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

NJ600B-2200HF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

NJ600B-2600HF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

NJ600B-3150HF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ

NJ600B-3550HF Biến tần Hitachi

Giá KM còn: Liên hệ

- 22
Đơn giá: Liên hệ