Màn hình HMI 4,3" Novakon N04F-N

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 7" Novakon N07-N

Đơn giá: 5.240.000 VNĐ

HMI 7" NOVANKON P07

Đơn giá: 6.880.000 VNĐ

HMI 10" NOVAKON P10F-N

Đơn giá: 9.730.000 VNĐ

HMI 12" NOVAKON P12F-N

Đơn giá: 28.430.000 VNĐ

HMI 15" NOVAKON P15F-N

Đơn giá: 28.620.000 VNĐ

HMI NOVAKON S10

Đơn giá: Liên hệ

HMI NOVAKON S07

Đơn giá: Liên hệ

HMI NOVAKON S12

Đơn giá: Liên hệ

HMI NOVAKON S15

Đơn giá: Liên hệ