Cảm biến áp suất chống nổ Autonics PTF30

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G1NN-F8

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G2NN-F8

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G2NB-F8 Autonics PA2015

Giá KM còn: 6.691.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.987.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G3NN-F8

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G3NB-F8

Giá KM còn: 6.691.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.987.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G4NN-F8

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G4NB-F8

Giá KM còn: 6.521.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.733.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G5NN-F8

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G5NB-F8

Giá KM còn: 6.691.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.987.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G6NN-F8

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G6NB-F8

Giá KM còn: 6.691.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.987.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G7NN-F8

Giá KM còn: 7.095.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.590.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G7NB-F8

Giá KM còn: 7.707.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.503.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G8NN-F8

Giá KM còn: 7.095.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.590.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G8NB-F8

Giá KM còn: 7.707.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.503.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G9NN-F8

Giá KM còn: 7.095.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.590.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G9NB-F8

Giá KM còn: 7.707.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.503.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-GHNB-F8

Giá KM còn: 6.691.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.987.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-G1NB-F8

Giá KM còn: 6.691.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.987.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-GCNN-F8

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-GCNB-F8

Giá KM còn: 6.691.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.987.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-GFNN-F8

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-GFNB-F8

Giá KM còn: 6.691.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.987.000 VNĐ

Cảm Biến Áp Suất Chống Nổ Autonics PTF30-GHNN-F8

Giá KM còn: 6.084.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 9.081.000 VNĐ