Module Truyền Thông Autonics ARIO Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Module Truyền Thông Autonics ARIO-C-EC

Giá KM còn: 3.973.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.930.000 VNĐ

Module Truyền Thông Autonics ARIO-C-MT

Giá KM còn: 3.973.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.930.000 VNĐ

Module Truyền Thông Autonics ARIO-C-MR

Giá KM còn: 2.665.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.979.000 VNĐ

Module Truyền Thông Autonics ARIO-C-PN

Giá KM còn: 5.305.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.919.000 VNĐ

Module Truyền Thông Autonics ARIO-C-PB

Giá KM còn: 5.305.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.919.000 VNĐ

Module Truyền Thông Autonics ARIO-C-CL

Giá KM còn: 5.305.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.919.000 VNĐ

Module Truyền Thông Autonics ARIO-C-EI

Giá KM còn: 5.305.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.919.000 VNĐ

Module Truyền Thông Autonics ARIO-C-DN

Giá KM còn: 3.973.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.930.000 VNĐ

Module Nguồn Autonics ARIO-P-T2

Giá KM còn: 973.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.453.000 VNĐ

Module Nguồn Autonics ARIO-P-T1

Giá KM còn: 973.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.453.000 VNĐ

Module Nguồn Autonics ARIO-P-F2

Giá KM còn: 973.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.453.000 VNĐ

Module Nguồn Autonics ARIO-P-F1

Giá KM còn: 973.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.453.000 VNĐ

Module ngõ vào Autonics ARIO-S-DI04N

Giá KM còn: 973.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.453.000 VNĐ

Module ngõ vào Autonics ARIO-S-DI04P

Giá KM còn: 973.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.453.000 VNĐ

Module 4 Ngõ Ra NPN Autonics ARIO-S-DO04N

Giá KM còn: 1.119.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.671.000 VNĐ

Module 8 Ngõ Vào NPN Autonics ARIO-S-DI08N

Giá KM còn: 1.119.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.671.000 VNĐ

Module 4 Ngõ Ra NPN Autonics ARIO-S-DO04P

Giá KM còn: 1.119.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.671.000 VNĐ

Module 8 Ngõ Vào NPN Autonics ARIO-S-DI08P

Giá KM còn: 1.119.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.671.000 VNĐ

Module 8 Ngõ Ra NPN Autonics ARIO-S-DO08N

Giá KM còn: 1.462.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.183.000 VNĐ

Module 8 Ngõ Ra PNP Autonics ARIO-S-DO08P

Giá KM còn: 1.462.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.183.000 VNĐ

Module 2 Ngõ Vào Analog Autonics ARIO-S-AI02C1

Giá KM còn: 3.009.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.492.000 VNĐ

Module Ngõ Vào Analog Autonics ARIO-S-AI04C1

Giá KM còn: 3.564.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.320.000 VNĐ

Module 4 Ngõ Vào Analog Autonics ARIO-S-AI02V1

Giá KM còn: 3.009.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.492.000 VNĐ

Module 4 Ngõ Vào Analog Autonics ARIO-S-AI04V1

Giá KM còn: 3.552.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.302.000 VNĐ

Module 2 Ngõ Ra Analog Autonics ARIO-S-AO02C1

Giá KM còn: 3.838.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.729.000 VNĐ

Module 2 Ngõ Ra Analog Autonics ARIO-S-AO02V1

Giá KM còn: 3.838.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.729.000 VNĐ

Module 4 Ngõ Ra Analog Autonics ARIO-S-AO04C1

Giá KM còn: 4.640.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.926.000 VNĐ

Module Ngõ Vào Analog Autonics ARIO-S-AO04V1

Giá KM còn: 4.640.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 6.926.000 VNĐ

Module nguồn ABUS Ario Autonics ARIO-P-B

Giá KM còn: 1.145.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.710.000 VNĐ