Đồng hồ đo điện năng 125A Schneider A9MEM3365

Giá KM còn: 6.839.000VNĐ

- 50
Đơn giá: 13.678.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3P 125A Schneider A9MEM3300

Giá KM còn: 5.485.500VNĐ

- 50
Đơn giá: 10.971.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3135

Giá KM còn: 5.644.500VNĐ

- 50
Đơn giá: 11.289.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3P 63A Schneider A9MEM3115

Giá KM còn: 4.589.000VNĐ

- 50
Đơn giá: 9.178.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 125A Schneider A9MEM3350

Giá KM còn: 5.817.000VNĐ

- 50
Đơn giá: 11.634.000 VNĐ

MCCB 3P 250A 25KA Schneider EZS250E3250

Đơn giá: 4.172.000 VNĐ

MCCB 3P 225A 25KA Schneider EZS250E3225

Đơn giá: 4.172.000 VNĐ

MCCB 3P 200A 25KA Schneider EZS250E3200

Đơn giá: 4.172.000 VNĐ

MCCB 3P 125A 25KA Schneider EZS160E3125

Đơn giá: 2.523.000 VNĐ

MCCB 3P 100A 25KA Schneider EZS160E3100

Đơn giá: 2.321.000 VNĐ

ACB 3P 4000A Schneider EVS40H3MF20

Đơn giá: 161.448.000 VNĐ

ACB 3P 3200A Schneider EVS32H3MF20

Đơn giá: 102.565.000 VNĐ

ACB 3P 2500A Schneider EVS25H3MF20

Đơn giá: 88.591.000 VNĐ

ACB 3P 2000A Schneider EVS20H3MF20

Đơn giá: 77.925.000 VNĐ

ACB 3P 1600A Schneider EVS16H3MF20

Đơn giá: 69.758.000 VNĐ

ACB 3P 1250A Schneider EVS12H3MF20

Đơn giá: 67.663.000 VNĐ

ACB 3P 1000A Schneider EVS10H3MF20

Đơn giá: 66.062.000 VNĐ

ACB 3P 800A SCHNEIDER EVS08H3MF20

Đơn giá: 64.753.000 VNĐ

MCCB 3P 50A 25KA Schneider EZS100E3050

Đơn giá: 1.644.500 VNĐ

MCCB 3P 100A 25KA Schneider EZS100E3100

Đơn giá: 1.644.500 VNĐ

Đầu nối Schneider XZCP1141L2

Đơn giá: Liên hệ

ACB 3P 4000A 150kA Schneider NW40H23F2

Đơn giá: 395.120.000 VNĐ

HMI 12" Schneider HMIGTO6310

Đơn giá: 41.190.000 VNĐ

HMI 10.4" Schneider HMIGTO5310

Đơn giá: 37.430.000 VNĐ

HMI 7" Schneider HMIGTO3510

Đơn giá: 29.720.000 VNĐ

MCB 4P 06A Schneider A9K24406

Đơn giá: 590.000 VNĐ

MCB 4P 10A Schneider A9K24410

Đơn giá: 590.000 VNĐ

MCB 4P 16A Schneider A9K24416

Đơn giá: 590.000 VNĐ

MCB 4P 20A Schneider A9K24420

Đơn giá: 590.000 VNĐ

MCB 4P 25A Schneider A9K24425

Đơn giá: 590.000 VNĐ

MCB 4P 32A Schneider A9K24432

Đơn giá: 590.000 VNĐ

MCB 4P 40A Schneider A9K24440

Đơn giá: 800.000 VNĐ

MCB 4P 50A Schneider A9K24450

Đơn giá: 800.000 VNĐ