Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC3YT-B4R3

Giá KM còn: 1.177.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.757.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC3YT-B4R16

Giá KM còn: 958.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.430.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TC3YF-14R

Giá KM còn: 440.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 658.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ làm lạnh Autonics TC3YF-34R

Giá KM còn: 577.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 862.000 VNĐ

bộ điều khiển nhiệt độ đông lạnh Autonics TC3YF-11R

Giá KM còn: 432.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 645.000 VNĐ

bộ điều khiển nhiệt độ đông lạnh Autonics TC3YF-21R

Giá KM còn: 501.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 749.000 VNĐ

bộ điều khiển nhiệt độ đông lạnh Autonics TC3YF-31R

Giá KM còn: 577.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 862.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ làm lạnh Autonics TC3YF-24R

Giá KM còn: 501.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 749.000 VNĐ

bộ điều khiển nhiệt độ đông lạnh TC3YF-24R-NTC

Giá KM còn: 491.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 734.000 VNĐ