THD-R-PT Autonics TEMP

Đơn giá: 530.000 VNĐ

THD-R-PT/C Autonics TEMP

Đơn giá: 2.416.800 VNĐ

THD-D1-V Autonics TEMP

Đơn giá: 3.264.800 VNĐ

THD-D2-V Autonics TEMP

Đơn giá: 3.264.800 VNĐ

THD-DD2-V Autonics TEMP

Đơn giá: 3.784.000 VNĐ

THD-W1-C Autonics TEMP

Đơn giá: 3.428.000 VNĐ

THD-W1-T Autonics TEMP

Đơn giá: 3.434.400 VNĐ

cảm biến độ ẩm Autonics THD-W2-C

Đơn giá: 3.264.800 VNĐ

THD-WD1-T Autonics TEMP

Đơn giá: 3.984.000 VNĐ

THD-WD2-V Autonics TEMP

Đơn giá: 3.604.000 VNĐ

THD-WD2-T Autonics TEMP

Đơn giá: 3.984.000 VNĐ