cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-R-C

Giá KM còn: 1.699.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.537.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-R-V

Giá KM còn: 1.619.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.416.800 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ - độ ẩm Autonics THD-R-T

Giá KM còn: 1.938.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.893.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ Autonics THD-R-PT

Giá KM còn: 355.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 530.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Autonics THD-R-PT/C

Giá KM còn: 1.619.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.416.800 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-D1-C

Giá KM còn: 2.296.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.428.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ và Độ Ẩm THD-D1-V

Giá KM còn: 2.187.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.264.800 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-D1-T

Giá KM còn: 2.416.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.606.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-D2-C

Giá KM còn: 2.296.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.428.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ và Độ Ẩm Autonics THD-D2-V

Giá KM còn: 2.187.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.264.800 VNĐ

bộ cảm biến độ ẩm/nhiệt độ THD-D2-T

Giá KM còn: 2.416.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.606.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-DD1-C

Giá KM còn: 2.535.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.784.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-DD1-V

Giá KM còn: 2.535.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.784.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nhiệt độ độ ẩm THD-DD2-C

Giá KM còn: 2.535.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.784.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ độ âm Autonics THD-DD2-V

Giá KM còn: 2.535.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.784.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Autonics THD-DD2-T

Giá KM còn: 2.669.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.984.000 VNĐ

Bộ Điều Khiển Nhiệt Độ Ẩm Autonics THD-W1-C

Giá KM còn: 2.296.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.428.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-W1-V

Giá KM còn: 2.296.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.428.000 VNĐ

Autonics TEMP THD-W1-T

Giá KM còn: 2.301.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.434.400 VNĐ

cảm biến độ ẩm Autonics THD-W2-C

Giá KM còn: 2.187.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.264.800 VNĐ

bộ chuyển đổi tín hiệu độ ẩm/nhiệt độ Autonics THD-W2-V

Giá KM còn: 2.296.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.428.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ / độ ẩm Autonics THD-W2-T

Giá KM còn: 2.301.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.434.400 VNĐ

cảm biến nhiệt độ / độ ẩm Autonics THD-WD1-C

Giá KM còn: 2.414.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.604.000 VNĐ

Bộ chuyển đổi nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-WD1-V

Giá KM còn: 2.414.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.604.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ độ ẩm Autonics THD-WD1-T

Giá KM còn: 2.669.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.984.000 VNĐ

Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm THD-WD2-C

Giá KM còn: 2.535.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.784.000 VNĐ

Autonics TEMP THD-WD2-V

Giá KM còn: 2.414.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.604.000 VNĐ

Cảm biến độ ẩm Autonics THD-WD2-T

Giá KM còn: 2.669.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.984.000 VNĐ

cảm biến nhiệt độ / độ ẩm Autonics THD-DD1-T

Giá KM còn: 2.669.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.984.000 VNĐ