TM SERIES BỘ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ AUTONICS

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ nhiều kênh TM2-22RB

Giá KM còn: 2.773.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.140.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TM2-22CB

Giá KM còn: 2.773.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.140.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ đa kênh TM2-42RB

Giá KM còn: 2.826.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.218.800 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ TM2-42CB

Giá KM còn: 2.826.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.218.800 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ đa kênh TM2-22RE

Giá KM còn: 2.542.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.794.800 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TM2-22C

Giá KM còn: 2.669.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.984.000 VNĐ

module bộ điều khiển nhiệt độ đa kênh TM2-42RE

Giá KM còn: 2.727.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.070.400 VNĐ

module bộ điều khiển nhiệt độ đa kênh TM2-42CE

Giá KM còn: 2.727.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.070.400 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ đa kênh TM4-N2RB

Giá KM còn: 3.429.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.119.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TM4-N2SB

Giá KM còn: 3.266.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.876.000 VNĐ

Module mở rộng của bộ điều khiển nhiệt độ đa kênh TM4-N2RE

Giá KM còn: 3.236.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.830.000 VNĐ

Module mở rộng bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TM4-N2SE

Giá KM còn: 3.236.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.830.000 VNĐ

Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics TM2-22CE

Giá KM còn: 2.669.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.984.000 VNĐ