Biến tần 18.5kw Hitachi SJ700D-185HFEF3

Giá KM còn: 21.943.600VNĐ

- 15
Đơn giá: 25.816.000 VNĐ

Biến tần 22kw Hitachi SJ700D-220HFEF3

Giá KM còn: 25.948.800VNĐ

- 15
Đơn giá: 30.528.000 VNĐ

Biến tần 30kw Hitachi SJ700D-300HFEF3

Giá KM còn: 32.488.700VNĐ

- 15
Đơn giá: 38.222.000 VNĐ

Biến tần 37kw Hitachi SJ700D-370HFEF3

Giá KM còn: 40.151.500VNĐ

- 15
Đơn giá: 47.237.000 VNĐ

Biến tần 45kw Hitachi SJ700D-450HFEF3

Giá KM còn: 42.376.800VNĐ

- 15
Đơn giá: 49.855.000 VNĐ

Biến tần 55kw Hitachi SJ700D-550HFEF3

Giá KM còn: 50.774.800VNĐ

- 15
Đơn giá: 59.735.000 VNĐ

Biến tần 75kw Hitachi SJ700D-750HFEF3

Giá KM còn: 82.083.700VNĐ

- 15
Đơn giá: 96.569.000 VNĐ

Biến tần 90kw Hitachi SJ700D-900HFEF3

Giá KM còn: 97.331.800VNĐ

- 15
Đơn giá: 114.508.000 VNĐ

Biến tần 110kw Hitachi SJ700D-1100HFEF3

Giá KM còn: 111.205.500VNĐ

- 15
Đơn giá: 130.830.000 VNĐ

Biến tần 132kw Hitachi SJ700D-1320HFEF3

Giá KM còn: 136.902.700VNĐ

- 15
Đơn giá: 161.062.000 VNĐ