Biến tần 18.5kw Hitachi SJ700N-185HFFA

Giá KM còn: 15.422.000VNĐ

- 27
Đơn giá: 21.126.000 VNĐ

Biến tần 22kw Hitachi SJ700N-220HFFA

Giá KM còn: 18.496.000VNĐ

- 27
Đơn giá: 25.337.000 VNĐ

Biến tần 30kw Hitachi SJ700N-300HFFA

Giá KM còn: 22.251.900VNĐ

- 27
Đơn giá: 30.482.000 VNĐ

Biến tần 37kw Hitachi SJ700N-370HFFA

Giá KM còn: 26.373.400VNĐ

- 27
Đơn giá: 36.128.000 VNĐ

Biến tần 45kw Hitachi SJ700N-450HFFA

Giá KM còn: 30.146.100VNĐ

- 27
Đơn giá: 41.296.000 VNĐ

Biến tần 55kw Hitachi SJ700N-550HFFA

Giá KM còn: 36.444.500VNĐ

- 27
Đơn giá: 49.924.000 VNĐ

Biến tần 75kw Hitachi SJ700N-750HFFA

Giá KM còn: 57.881.700VNĐ

- 27
Đơn giá: 79.290.000 VNĐ

Biến tần 90kw Hitachi SJ700N-900HFFA

Giá KM còn: 64.263.400VNĐ

- 27
Đơn giá: 88.032.000 VNĐ

Biến tần 110kw Hitachi SJ700N-1100HFFA

Giá KM còn: 75.697.400VNĐ

- 27
Đơn giá: 103.695.000 VNĐ

Biến tần 132kw Hitachi SJ700N-1320HFFA

Giá KM còn: 107.704.200VNĐ

- 27
Đơn giá: 147.540.000 VNĐ

Biến tần 160kw Hitachi SJ700N-1600HFA

Giá KM còn: 195.632.700VNĐ

- 27
Đơn giá: 267.990.000 VNĐ

Biến tần 185kw Hitachi SJ700N-1850HFA

Giá KM còn: 259.547.100VNĐ

- 27
Đơn giá: 355.544.000 VNĐ

Biến tần 220kw Hitachi SJ700N-2200HFA

Giá KM còn: 329.859.300VNĐ

- 27
Đơn giá: 451.862.000 VNĐ

Biến tần 260kw Hitachi SJ700N-2600HFA

Giá KM còn: 358.759.200VNĐ

- 27
Đơn giá: 491.451.000 VNĐ

Biến tần 315kw Hitachi SJ700N-3150HFA

Giá KM còn: 392.095.400VNĐ

- 27
Đơn giá: 537.117.000 VNĐ