Màn hình HMI M2I TOPRX0500VD

Đơn giá: 16.480.000 VNĐ

Màn hình HMI 8.4" M2I TOPRX0800VD

Đơn giá: 17.710.000 VNĐ

Màn hình HMI 8.4" M2I TOPRX0800SD

Đơn giá: 20.540.000 VNĐ

Màn hình HMI 10" M2I TOPRX1000SD

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 10" M2I TOPRX1000VD

Đơn giá: 30.680.000 VNĐ

Màn hình HMI 12" M2I TOPRX1200XD

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 12" M2I TOPRX1200SD

Đơn giá: Liên hệ

Màn hình HMI 15'' M2I TOPRX1500XD

Đơn giá: Liên hệ