relay 24VDC Upun UDK2-RK

Đơn giá: 217.000 VNĐ

relay PLC Upun UDK-PLC-RI 24VDC

Giá KM còn: 169.200 VNĐ

- 10
Đơn giá: 188.000 VNĐ

Relay Upun UDK2-RK 220VAC/DC

Đơn giá: 217.000 VNĐ

relay PLC Upun UDK-PLC-RI 24VAC/DC

Đơn giá: 206.000 VNĐ

UDK-PLC-RII 24Vdc

Đơn giá: 341.000 VNĐ

Relay PLC Upun UDK-PLC-RI 230VAC/DC

Đơn giá: 326.000 VNĐ

RELAY PLC UPUN UDK-PLC-RII 230VAC/DC

Đơn giá: 431.000 VNĐ