PLC VIGOR VH SERIES

Đơn giá: Liên hệ

PLC VIGOR VH-10MR

Đơn giá: 1.904.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-14MR

Đơn giá: 2.120.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-20MR

Đơn giá: 3.380.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-24MR

Đơn giá: 3.600.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-28MR

Đơn giá: 3.810.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-32MR

Đơn giá: 4.020.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-40MR

Đơn giá: 4.650.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-60MR

Đơn giá: 5.920.000 VNĐ

PLC VIGOR VH-20AR

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VH-32ER

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VH-28XYR

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VH-16XYR

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VH-16X

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VH-8X

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VH-8YR

Đơn giá: Liên hệ

Modul mở rộng Vigor VH-8XYR

Đơn giá: Liên hệ

Cáp mở rộng Vigor VHEC-050

Đơn giá: Liên hệ