Biến tần 0.4kw Hitachi WJ200N-004HFC

Giá KM còn: 3.734.900VNĐ

- 15
Đơn giá: 4.394.000 VNĐ

Biến tần Hitachi WJ200N-040HSC

Giá KM còn: 4.369.000VNĐ

- 15
Đơn giá: 5.140.000 VNĐ

biến tần 0.75kw Hitachi WJ200N-007HFC

Giá KM còn: 4.082.600VNĐ

- 15
Đơn giá: 4.803.000 VNĐ

Biến tần 1.5kw Hitachi WJ200N-015HFC

Giá KM còn: 4.334.200VNĐ

- 15
Đơn giá: 5.099.000 VNĐ

Biến tần 2.2kw Hitachi WJ200N-022HFC

Giá KM còn: 4.760.000VNĐ

- 15
Đơn giá: 5.600.000 VNĐ

Biến tần 4kw Hitachi WJ200N-040HFC

Giá KM còn: 5.282.800VNĐ

- 15
Đơn giá: 6.215.000 VNĐ

Biến tần 5.5kw Hitachi WJ200N-055HFC

Giá KM còn: 7.991.700VNĐ

- 15
Đơn giá: 9.402.000 VNĐ

Biến tần 7.5kw Hitachi WJ200N-075HFC

Giá KM còn: 9.210.600VNĐ

- 15
Đơn giá: 10.836.000 VNĐ

Biến tần 11kw Hitachi WJ200N-110HFC

Giá KM còn: 11.571.100VNĐ

- 15
Đơn giá: 13.613.000 VNĐ

Biến tần 15kw Hitachi WJ200N-150HFC

Giá KM còn: 14.628.500VNĐ

- 15
Đơn giá: 17.210.000 VNĐ