Series PRFAW

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Series PRFA

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAT12-2DO-V

Giá KM còn: 2.278.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.400.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAT18-5DO-V

Giá KM còn: 2.405.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.590.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAT30-10DO-V

Giá KM còn: 2.552.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.810.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAWT12-2DO-IV

Giá KM còn: 2.405.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.590.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAWT18-5DO-IV

Giá KM còn: 2.552.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.810.000 VNĐ

Cảm biến tiệm cận Autonics PRFAWT30-10DO-IV

Giá KM còn: 2.680.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 4.000.000 VNĐ