Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel ADL10-E

1 pha 220V 10(60)A,

hiển thị U, I, P, Q, S, PF,

Điện năng: kWh, kvarh

Đơn giá: 474.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel ADL10-E/C

1P 220V 10(60)A,

hiển thị U, I, P, Q, S, PF,

kWh, kvarh, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel ADL100-ET

1P 220V 10 (60)A,

hiển thị U, I, P, Q, PF,

kWh, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel ADL200

1P 220V 10 (80)A,

hiển thị U, I, P, Q, PF, kWh,

Truyền thông: RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel DDSY1352-NK

1 pha 220V,

hiển thị U, I, P, Q, S, PF,

kWh, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel DDSD1352-CT

U, I, PF, F,

kW, kVAr, kVA, Wh, kVAr,

nhiều giá, Max Demand

Đơn giá: Liên hệ