Công tắc 3 vị trí Autonics S16SRT-S4RC

Công tắc 3 vị trí Autonics S16SRT-S4RC

Giá KM còn: 59.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 89.000 VNĐ

Đèn báo chữ nhật Autonics L16RRT-HB12

màu xanh, 12VDC, D16mm.

Giá KM còn: 57.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 86.000 VNĐ

Đèn báo chữ nhật Autonics L16RRT-HG24

Đèn báo chữ nhật, màu xanh lá, 24VDC, D16mm.

Giá KM còn: 57.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 86.000 VNĐ

Nút Nhấn chữ nhật Autonics S16PRT-H1

màu trằng, 1C/O, D16

Giá KM còn: 44.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 66.000 VNĐ

Nút Nhấn chữ nhật Autonics S16PRT-H2

1C/O, D16

Giá KM còn: 54.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 81.000 VNĐ

Nút Nhấn có đèn Autonics S16PRT-H3

Công Tắc Nút Nhấn Autonics S16PRT-H3BC24

Giá KM còn: 73.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 109.000 VNĐ

Nút nhấn có đèn chữ nhật Autonics S16PRT-H4

tiếp điểm: 2C/O, LED 24V

Giá KM còn: 101.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 151.000 VNĐ