Công tắc xoay có đèn vuông Autonics S16SRS-L

Công tắc xoay có đèn vuông Autonics S16SRS-L

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc 3 vị trí Autonics S16SRS-S

Dạng vuông, màu: đỏ, vàng, xanh , lục, trắng

Đơn giá: 89.000 VNĐ

Công tắc 2 vị trí có đèn Autonics S16SRS-L2GC5

Công tắc 2 vị trí có đèn, D16, tự giữ, có đèn 5VDC.

Đơn giá: 132.000 VNĐ

Nút Nhấn Autonics S16PRS-H1

Công Tắc Nút Nhấn Autonics S16PRS-H1BC

Đơn giá: 66.000 VNĐ

Nút Nhấn vuông Autonics S16PRS-H2

Công Tắc Nút Nhấn Autonics S16PRS-H2YC

Đơn giá: 81.000 VNĐ

Nút nhấn có đèn Autonics S16PRS-H3

Nút nhấn có đèn, nhấn nhả, 1C/O, 12/24V

Đơn giá: Liên hệ

Nút nhấn có đèn Autonics S16PRS-H4

Nút nhấn có đèn, nhấn giữ, 1C/O, 12/24V

Đơn giá: 123.000 VNĐ