Bộ hiển thị DS16

LED 7 đoạn màu đỏ/xanh, 9x16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS16-RS

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: NPN/PNP, 9x16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 427.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 638.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS16-RT

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: RS485, 9x16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 675.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.008.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-RE

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: NPN/PNP, 9×H16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 227.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 340.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-GS

LED 7 đoạn xanh lá, ngõ vào: NPN/PNP, 9×16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 427.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 638.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-GT

LED 7 đoạn xanh lá, ngõ vào RS485, 9×16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 675.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.008.191 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-GE

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: NPN/PNP, 9x16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 227.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 340.041 VNĐ