Bộ hiển thị LED Autonics DS16

LED 7 đoạn màu đỏ/xanh, 9x16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS16-RS

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: NPN/PNP, 9x16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 463.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 691.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS16-RT

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: RS485, 9x16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 763.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.140.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-RE

LED 7 đoạn màu đỏ, ngõ vào: NPN/PNP, 9×H16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 241.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 361.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-GS

LED 7 đoạn xanh lá, ngõ vào: NPN/PNP, 9×16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 463.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 691.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-GT

LED 7 đoạn xanh lá, ngõ vào RS485, 9×16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 763.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.140.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS16-GE

LED 7 đoạn màu xanh, ngõ vào: NPN/PNP, 9x16mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 241.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 361.000 VNĐ