Bộ nguồn xung đôi 150W World Tech 2WTC-150

nguồn xung đôi 150W, 2 ngõ ra + alarm, 110/220VAC

Đơn giá: 12.930.000 VNĐ

Bộ nguồn xung đôi 220W World Tech 2WTC-220

nguồn xung đôi 220W, 2 ngõ ra + alarm, 110/220VAC

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nguồn xung đôi 300W World Tech 2WTC-300

nguồn xung đôi 300W, 2 ngõ ra + alarm, 110/220VAC

Đơn giá: 17.380.000 VNĐ

Bộ nguồn xung đôi 400W World Tech 2WTC-400

nguồn xung đôi 400W, 2 ngõ ra + alarm, 110/220VAC

Đơn giá: Liên hệ