Bộ động cơ bước Autonics AiCA-EC Series

truyền thông EtherCAT, nhiều trục, 100Mbps, nguồn AC.

Đơn giá: Liên hệ

Bộ Động cơ bước Autonics AiSA Series

Bao gồm động cơ driver AiSA-D & động cơ AiA-M

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước AC Autonics AiCA-D Series

Tương thích động cơ AiA-M vói bộ truyền động quay / có bánh răng

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước AC Autonics AiA-M-G/R Series

Driver tương thích: AiSA-D, AiCA-D Series

Đơn giá: Liên hệ

Bộ động cơ bước 2 pha Autonics AiCA-86LA

AiCA-D-86LA & AiA-M-86LA, 300W, 2A/pha, 40.8kgf.cm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiCA-86MA

Động cơ bước 2 pha Autonics AiCA-86MA

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics AiCA-60LA

Mô-men xoắn giữ tối đa; 22.43kgf.cm

Dòng định mức: 2A/ pha

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiCA-60MA

Động cơ bước 2 pha Autonics AiCA-60MA

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiSA-60MA

động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 60mm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ Động cơ bước 2 pha Autonics AiSA-60LA

động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 60mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiSA-86LA

động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha kích thước 86mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiSA-86MA

động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha kích thước 86mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiA-M-60LA

22.43kgf.cm, 2A/ pha, 60x60x103.8mm, 2 pha, Trục đơn,IP30

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-60LA-R10

490×10-7 kg.m²,2A/ pha, Line Driver, 2 pha, có hộp số 1/10, IP30

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-60LA-R7.2

490×10-7 kg.m², 2A/ pha, có hộp số 1/7.2, Line Driver, IP30

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiA-M-86MA

28.56kgf.cm ,2A/ pha, Trục đơn, 86x86x94.9mm, IP30

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiA-M-60MA

11.22kgf.cm, 2A/ pha, 60x60x82.8mm, Trục đơn,2 pha, IP30

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiA-M-86LA

40.8kgf.cm, 2A/ pha, 86x86x109.4mm, 2 pha, Trục đơn, IP30

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-60LA-R5

490 × 10 -7 kg.m², có hộp số 1/7.2, 2A, 2 pha, IP30

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-86LA-G10

1800 × 10 -7 kg.m², 2A/ pha, có hộp số 1/10, 2 pha,Line Driver

Đơn giá: 20.067.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-86LA-G7.2

1800 × 10 -7 kg.m², có hộp số 1/7.2, 2A/ pha, Line Driver, IP30 ,

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-86LA-G5

1800 × 10 -7 kg.m², có hộp số 1/5, 2A/ pha, Line Driver, IP30

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-60LA-G10

490×10-7 kg.m² , 2A/ pha, có hộp số 1/10, 2 pha, Line Driver, IP30

Đơn giá: 14.649.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-60LA-G7.2

490×10-7 kg.m², có hộp số 1/7.2, 2A/ pha, Line Driver, IP30

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-60LA-G5

490×10-7 kg.m², có hộp số 1/5, 2A/ pha, Line Driver, IP30

Đơn giá: 14.649.000 VNĐ

Driver động cơ bước Autonics AiSA-D-60MA

Driver động cơ bước Autonics AiSA-D-60MA

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiSA-D-60LA

Driver động cơ bước Autonics AiSA-D-60LA

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiCA-D-60MA

160W, 2A/Pha, 200-240VAC, RS485, 4 chế độ hoạt động

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiCA-D-60LA

220W, 2A/Pha, 200-240VAC, RS485, 4 chế độ hoạt động

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiCA-D-86MA

250W, 2A/Pha, 200-240VAC, RS485, 4 chế độ hoạt động

Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiCA-D-86LA

300W, 2A/Pha, 200-240VAC, RS48, 4 chế độ hoạt động

Đơn giá: Liên hệ