Bộ động cơ bước Autonics AiCA-EC Series

truyền thông EtherCAT, nhiều trục, 100Mbps, nguồn AC.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ Động cơ bước Autonics AiSA Series

Bao gồm động cơ driver AiSA-D & động cơ AiA-M

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước AC Autonics AiCA-D Series

Tương thích động cơ AiA-M vói bộ truyền động quay / có bánh răng

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước AC Autonics AiA-M-G/R Series

Driver tương thích: AiSA-D, AiCA-D Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ động cơ bước 2 pha Autonics AiCA-86LA

AiCA-D-86LA & AiA-M-86LA

300W, 2A/pha

40.8kgf.cm

Giá KM còn: 18.109.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 27.029.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiCA-86MA

Động cơ bước 2 pha

Autonics AiCA-86MA.

Giá KM còn: 17.436.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 26.025.000 VNĐ

Động cơ bước Autonics AiCA-60LA

Mô-men xoắn giữ tối đa

22.43kgf.cm

Dòng định mức: 2A/ pha

Giá KM còn: 14.000.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 20.896.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiCA-60MA

Động cơ bước 2 pha

Autonics AiCA-60MA.

Giá KM còn: 13.866.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 20.696.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiSA-60MA

động cơ bước vòng lặp khép kín

2 pha

mặt bích 60mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ Động cơ bước 2 pha Autonics AiSA-60LA

động cơ bước vòng lặp khép kín

2 pha, 220W

mặt bích 60mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiSA-86LA

động cơ bước vòng lặp khép kín

2 pha, 300W

kích thước 86mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiSA-86MA

động cơ bước vòng lặp khép kín

2 pha, 250W

kích thước 86mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiA-M-60LA

22.43kgf.cm, 2A/ pha,

2 pha, Trục đơn,IP30

60x60x103.8mm,

 

Giá KM còn: 5.291.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 7.898.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-60LA-R10

490×10-7 kg.m²,2A/ pha,

Line Driver, 2 pha,

có hộp số 1/10, IP30

Giá KM còn: 8.820.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.165.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-60LA-R7.2

490×10-7 kg.m², 2A/ pha,

có hộp số 1/7.2,

Line Driver, IP30

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiA-M-86MA

28.56kgf.cm ,

2A/ pha, Trục đơn,

86x86x94.9mm, IP30

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiA-M-60MA

11.22kgf.cm, 2A/ pha,

60x60x82.8mm,

Trục đơn,2 pha, IP30

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiA-M-86LA

40.8kgf.cm, 2A/ pha,

86x86x109.4mm, 2 pha,

Trục đơn, IP30

Giá KM còn: 7.392.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.033.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-60LA-R5

490 × 10 -7 kg.m²,

có hộp số 1/7.2,

2A, 2 pha, IP30

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-86LA-G10

1800 × 10 -7 kg.m²,

2A/ pha, có hộp số 1/10,

2 pha,Line Driver

Giá KM còn: 12.104.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 18.066.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-86LA-G7.2

1800 × 10 -7 kg.m²,

có hộp số 1/7.2, 2A/pha,

Line Driver, IP30 ,

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-86LA-G5

1800 × 10 -7 kg.m²,

có hộp số 1/5, 2A/ pha,

Line Driver, IP30

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-60LA-G10

490×10-7 kg.m² , 2A/ pha,

có hộp số 1/10, 2 pha,

Line Driver, IP30

Giá KM còn: 8.820.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.165.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-60LA-G7.2

490×10-7 kg.m²,

có hộp số 1/7.2, 2A/ pha,

Line Driver, IP30

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics AiA-M-60LA-G5

490×10-7 kg.m²,

có hộp số 1/5, 2A/ pha,

Line Driver, IP30

Giá KM còn: 8.820.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.165.000 VNĐ

Driver động cơ bước Autonics AiSA-D-60MA

Driver động cơ bước Autonics AiSA-D-60MA

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiSA-D-60LA

Driver động cơ bước Autonics AiSA-D-60LA

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiCA-D-60MA

160W, 2A/Pha, 200-240VAC, RS485, 4 chế độ hoạt động

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiCA-D-60LA

220W, 2A/Pha, 200-240VAC, RS485, 4 chế độ hoạt động

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiSA-D-86LA-B

Driver động cơ bước Autonics AiSA-D-86LA-B

 

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiCA-D-86MA

250W, 2A/Pha, 200-240VAC, RS485, 4 chế độ hoạt động

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver động cơ bước Autonics AiCA-D-86LA

300W, 2A/Pha, 200-240VAC, RS48, 4 chế độ hoạt động

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ