BỘ ĐỘNG CƠ BƯỚC DC AUTONICS AIC-EC SERIES

truyền thông EtherCAT, nhiều trục, 100Mbps, nguồn DC.

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động Cơ Bước Autonics AI-M-56MA

12.24kgf.cm

3.5A/ phase, Trục đơn. 2 pha

56x56x90.3mm

Giá KM còn: 3.728.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.565.000 VNĐ

Động Cơ Bước Autonics AI-M-56SA

6.12kgf.cm

3.5A/ phase, 56x56x77.3mm

2 pha, Trục đơn

Giá KM còn: 3.593.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 5.364.000 VNĐ

Động cơ bước Autonics Ai-M-56SA-B

6.12kgf.cm, 3.5A/ phase, Trục đơn, 56x56x112.1mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo Autonics Ai-M-56MA-B

12.24kgf.cm

3.5A/ phase

56x56x125.1mm, Trục đơn

Giá KM còn: 7.299.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.895.000 VNĐ

Động cơ bước Autonics Ai-M-56LA-B

20.39kgf.cm

3.5A/ phase

Trục đơn, 56x56x146.1mm

Giá KM còn: 7.438.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.102.000 VNĐ

Động cơ bước Autonics Ai-M-42SA-B

2.55kgf.cm

1.7A/Phase

42x42x102.3mm, Trục đơn

Giá KM còn: 6.854.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.230.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha Autonics Ai-M-42MA-B

4.08kgf.cm

1.7A/Phase, Trục đơn

108.3mm, IP30

Giá KM còn: 6.988.800VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.431.000 VNĐ

Động cơ bước Autonics Ai-M-42LA-B

4.89kgf.cm

1.7A/Phase

42x42x116.3mm, Trục đơn

Giá KM còn: 7.123.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.632.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiS Series

Động cơ bước 2 pha Autonics AiS Series

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics Ai-M-42MA-G5

54×10-7 kg.m², 1.7A, 2 pha, có hộp số 1/5, Line Driver, 5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics Ai-M-42MA-G7.2

54×10-7 kg.m², 1.7A/ pha, Line Driver, 5VDC, có hộp số 1/7.2

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics Ai-M-42MA-G10

490×10-7 kg.m²,

1.7A/ pha, có hộp số 1/10,

Line Driver, 5VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

bộ động cơ bước Autonics AIS-42SA

Hệ động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 42mm

Giá KM còn: 7.613.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.363.000 VNĐ

Bộ động cơ bước Autonics AIS-42MA

Hệ động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 42mm

Giá KM còn: 7.769.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.596.000 VNĐ

Driver và động cơ bước Autonics AIS-42LA

Hệ động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 42mm

Giá KM còn: 7.926.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 11.830.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha vòng kín Autonics

Động cơ bước 2 pha vòng kín Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-42SA

Nguồn cấp : 24VDC,

Dòng tối đa : 1.7A/Pha

Giá KM còn: 9.757.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.563.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-42LA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-42LA

Giá KM còn: 10.025.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 14.964.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-42MA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-42MA

Giá KM còn: 11.021.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.450.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-56SA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-56SA

Giá KM còn: 10.184.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.200.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-60LA

Motor áp dụng: 2 pha - 60mm

Độ phân giải : 500-10000 PPR

Dòng tối đa : 3.5A/ pha

Giá KM còn: 7.146.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.666.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-60MA

Driver Động Cơ Bước

Autonics AiC-D-60MA

Giá KM còn: 7.146.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.666.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-60SA

Driver Động Cơ Bước

Autonics AiC-D-60SA.

Giá KM còn: 7.146.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.666.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-56SA

Driver Động Cơ Bước

Autonics AiC-D-56SA.

Giá KM còn: 7.030.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.493.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-56MA

Driver Động Cơ Bước

Autonics AiC-D-56MA.

Giá KM còn: 7.030.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.493.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-56LA

Driver Động Cơ Bước

Autonics AiC-D-56LA

Giá KM còn: 7.030.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.493.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-42LA

Nguồn cấp : 24VDC 

Dòng tối đa : 1.7A/Pha

Kích thước motor 42mm

Giá KM còn: 6.919.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.327.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-42MA

Driver Động Cơ Bước .

Autonics AiC-D-42MA

Giá KM còn: 6.919.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 10.327.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-60MA

Motor áp dụng 2 pha - 60mm

Độ phân giải : 500-10000 PPR

Nguồn cấp : 24VDC / 3.5A/ pha

Giá KM còn: 10.740.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 16.030.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-60SA

mặt bích 60mm, 3.5A/pha,

24VDC, 11.22kgf.cm,

Trục đơn

Giá KM còn: 10.606.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.830.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-56LA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-56LA

Giá KM còn: 10.452.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.601.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-56MA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-56MA

Giá KM còn: 10.314.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 15.394.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-56SA

Hệ động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 56mm

Giá KM còn: 8.462.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.630.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-56MA

Hệ động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 56mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-56LA

Hệ động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 56mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AIS-60SA

240W, 3.5A/ phase,

24VDC, IP20

2 pha có kích thước khung 60mm

Giá KM còn: 8.931.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 13.330.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-60MA

Hệ động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 60mm

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ driver và Động Cơ Bước Autonics AIS-60LA

Hệ động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 60mm

Giá KM còn: 8.328.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 12.430.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-42SA

Dùng cho motor 2 pha vòng kín

42x42, 1.7A/Pha,

24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ