BỘ ĐỘNG CƠ BƯỚC DC AUTONICS AIC-EC SERIES

truyền thông EtherCAT, nhiều trục, 100Mbps, nguồn DC.

Đơn giá: Liên hệ

Động Cơ Bước Autonics AI-M-56MA

12.24kgf.cm, 3.5A/ phase, Trục đơn. 2 pha, 56x56x90.3mm

Đơn giá: 5.003.000 VNĐ

Động Cơ Bước Autonics AI-M-56SA

6.12kgf.cm, 3.5A/ phase, 56x56x77.3mm, 2 pha, Trục đơn

Đơn giá: 5.900.000 VNĐ

Động cơ bước Autonics Ai-M-56SA-B

6.12kgf.cm, 3.5A/ phase, Trục đơn, 56x56x112.1mm

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ servo Autonics Ai-M-56MA-B

12.24kgf.cm, 3.5A/ phase, 56x56x125.1mm, Trục đơn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics Ai-M-56LA-B

20.39kgf.cm, 3.5A/ phase, Trục đơn, 56x56x146.1mm ,

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics Ai-M-42SA-B

2.55kgf.cm, 1.7A/Phase, 42x42x102.3mm, Trục đơn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha Autonics Ai-M-42MA-B

4.08kgf.cm, 1.7A/Phase, Trục đơn, 108.3mm, IP30

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước Autonics Ai-M-42LA-B

4.89kgf.cm, 1.7A/Phase, 42x42x116.3mm, Trục đơn

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha Autonics AiS Series

Động cơ bước 2 pha Autonics AiS Series

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics Ai-M-42MA-G5

54×10-7 kg.m², 1.7A, 2 pha, có hộp số 1/5, Line Driver, 5VDC

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics Ai-M-42MA-G7.2

54×10-7 kg.m², 1.7A/ pha, Line Driver, 5VDC, có hộp số 1/7.2

Đơn giá: Liên hệ

Động cơ bước 2 pha có hộp số Autonics Ai-M-42MA-G10

490×10-7 kg.m², 1.7A/ pha, có hộp số 1/10, Line Driver,5VDC

Đơn giá: Liên hệ

bộ động cơ bước Autonics AIS-42SA

Hệ động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 42mm

Đơn giá: 11.363.000 VNĐ

Bộ động cơ bước Autonics AIS-42MA

Hệ động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 42mm

Đơn giá: 11.596.000 VNĐ

Driver và động cơ bước Autonics AIS-42LA

Hệ động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 42mm

Đơn giá: 11.830.000 VNĐ

Động cơ bước 2 pha vòng kín Autonics

Động cơ bước 2 pha vòng kín Autonics

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-42SA

Nguồn cấp : 24VDC, Dòng tối đa : 1.7A/Pha

Đơn giá: 16.250.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-42LA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-42LA

Đơn giá: 16.680.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-42MA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-42MA

Đơn giá: 16.450.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-56SA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-56SA

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-60LA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-60LA

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-60MA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-60MA

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-60SA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-60SA

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-56SA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-56SA

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-56MA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-56MA

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-56LA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-56LA

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-42LA

Nguồn cấp : 24VDC 

Dòng tối đa : 1.7A/Pha

Kích thước motor 42mm

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-42MA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-D-42MA

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-60MA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-60MA

Đơn giá: 17.820.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-60SA

mặt bích 60mm, 3.5A/pha, 24VDC, 11.22kgf.cm, Trục đơn

Đơn giá: 17.600.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-56LA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-56LA

Đơn giá: 17.350.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-56MA

Driver Động Cơ Bước Autonics AiC-56MA

Đơn giá: 17.150.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-56SA

Hệ động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 56mm

Đơn giá: 12.630.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-56MA

Hệ động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 56mm

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-56LA

Hệ động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 56mm

Đơn giá: Liên hệ

Driver Động Cơ Bước Autonics AIS-60SA

240W, 3.5A/ phase,

24VDC, IP20

2 pha có kích thước khung 60mm

Đơn giá: 13.330.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-60MA

Hệ động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 60mm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ driver và Động Cơ Bước Autonics AIS-60LA

Hệ động cơ bước vòng lặp khép kín 2 pha mặt bích 60mm

Đơn giá: 12.430.000 VNĐ

Driver Động Cơ Bước Autonics AiS-D-42SA

Dùng cho motor 2 pha vòng kín 42x42, 1.7A/Pha, 24VDC

Đơn giá: Liên hệ