Van khí nén 2 port Chelic SBS

Khí và chất lỏng, CV 4.9, kiểu 2/2, ren 1/8", ống Ø6

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 2 port Chelic SFW

CV 0.3, 1.1, kiểu 2/2, ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 2 port Chelic SU

CV 0.07, 0.3, kiểu 2/2, ống Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, max 10van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 2 port Chelic SUB

cổng van 10, 15, 16mm², kiểu 2/2, 1/4, 1/8, 1/2, 3/4"

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 2 port Chelic SUW2

Kiểu 2/2, CV: 2.4, 4.5, 8.6, 12, 24, 28, 48, Ren 3/8"~2"

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 2 port Chelic SUS

khí/chất lỏng nhiệt độ cao, Kiểu 2/2, ren 1/2~2"

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 2 port Chelic SAS

khí/chất lỏng nhiệt độ cao, Kiểu 2/2, ren 1/8", 1/4", 3/8"

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 2 port Chelic SDC

Teflon dùng cho hóa chất, Kiểu 2/2, ren 1/4, 3/8, 1/2, 3/4"

Đơn giá: Liên hệ