Bộ hiển thị LED Autonics DS22

LED 7 đoạn màu đỏ/xanh, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RS

LED 7 đoạn màu đỏ,

ngõ vào: nối tiếp,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 484.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 723.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RP

LED 7 đoạn màu đỏ,

ngõ vào: song song,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 484.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 723.000 VNĐ

Bộ hiển thị LED 7 đoạn DS22-RT

LED 7 đoạn màu đỏ,

ngõ vào: RS485,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 784.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.171.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RE

LED 7 đoạn màu đỏ,

ngõ vào: bộ mở rộng,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 258.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 386.000 VNĐ

LED hiển thị Autonics DS22-GS

LED 7 đoạn màu xanh,

ngõ vào: nối tiếp,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 484.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 723.000 VNĐ

LED hiển thị Autonics DS22-GP

LED 7 đoạn màu đỏ,

ngõ vào: song song,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 484.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 723.000 VNĐ

Khối LED Autonics DS22-GE

LED 7 đoạn màu đỏ,

ngõ vào: bộ mở rộng,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 258.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 386.000 VNĐ

LED 7 đoạn Autonics DS22-RR

LED 7 đoạn màu đỏ,

ngõ vào: PT100,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 521.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 779.000 VNĐ

LED 16 đoạn Autonics DA22-RS

LED 16 đoạn màu đỏ,

ngõ vào: nối tiếp,

20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 513.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 766.000 VNĐ

LED 16 đoạn Autonics DA22-RP

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào: song song, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 513.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 766.000 VNĐ

LED 16 ĐOẠN AUTONICS DA22-RT

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào: RS485, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 814.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.215.000 VNĐ

Autonics Display Unit DA22-RE

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào: bộ mở rộng, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 292.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 436.000 VNĐ

LED 16 ĐOẠN AUTONICS DA22-GS

LED 16 đoạn màu xanh, ngõ vào: nối tiếp, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 513.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 766.000 VNĐ

LED 16 ĐOẠN AUTONICS DA22-GP

LED 16 đoạn màu xanh, ngõ vào: song song, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 513.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 766.000 VNĐ

LED 16 ĐOẠN AUTONICS DA22-GT

LED 16 đoạn màu xanh, ngõ vào: RS485, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 814.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.215.000 VNĐ

Autonics Display Unit DA22-GE

LED 16 đoạn màu đỏ, ngõ vào: bộ mở rộng, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: 292.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 436.000 VNĐ

Bộ hiển thị Autonics DA22

LED 16 đoạn màu đỏ, 20x33mm, 12-24VDC

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ