Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel PZ96L-E4/C

3 pha, LCD, I, U, P, E, THD2-21, 2DI+2DO, RS485, 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hộ đo điện năng Acrel AEM96-CT

Phạm vi đo điện năng: 0-999999.9kWh, 96*96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Acrel AMC72L-E

LCD, U, I, F, P, Q, PF, cosφ, kWh, kVArh, RS485, 72x72

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel ADL3000-E

đo: V, I, W, VAr, VA, cos Φ, kWh, LCD 8 số, 0.5%, 5A/10(80)A

Đơn giá: 2.685.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel ADL400

U, I, P, Q, PF, kWh, 3P 220/380VA, 5A, 10(80)A, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng AMC16

2 lộ vào và 36 lộ ra, đo U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel DTSY1352-NK

đo U, I, kWh, kvarh, Sharp, peak, flat, valley

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel ACR10R

5A, đo: I, U, kW, kVAr, PF, kwh, kVArh, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ điện năng 3 pha Acrel APM800

5A, đo: I, U, kW, kVAr, PF, kwh, kVArh, nhiều giá, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel ACR10RH

V, I, Kw, kVAr, kVA, PF, demand,

RS485,

THDi, THDu, 2-31st

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ điện năng 3 pha Acrel APM801

5A, đo: I, U, kW, kVAr, PF, kwh, kVArh, nhiều giá, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ 3 pha điện năng Acrel APM810

5A, đo: I, U, kW, kVAr, PF, kwh, kVArh, nhiều giá, THD 63

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Acrel PZ96L-E4/HKC

3P, LCD, kW, kAr, PF, U, I, F, THD 2-21, 4DI+2DO, RS485, 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel ACR330ELH

Đo điên năng 2 chiều: kWh, kvarh, kva, THD31, 0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel AMC96L-E3/KC

Đo điện năng: U, I, P, Q, PF, kWh, KVA, kVAr, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel AMC96L-E4/KC

3 pha 100V, 380V, U, I, P, Q, PF, kWh, kVAr,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện đa năng Acrel PZ80-E4/C

LED, U, I, F, P, Q, PF, kWh, kVAr, RS485, kt96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Acrel PZ80-E4/KC

3 pha 4 dây 380V, U, I, Hz, P, Q, PF, kWh, kVAr,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Acrel PZ96L-E3/HKC

3 pha 3 dây 380V, U, I, Hz, P, Q, PF, kWh, kVAr, THD21

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Acrel ADF400L

đo 12 lộ 3 pha, U, I, Hz, P, Q, PF, kWh, kVAr, KVA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hộ đo điện năng đa năng Acrel AMC72-E

LED, U, I, F, P, Q, PF, cosφ, kWh, kVArh, RS485, 72x72

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hộ đo điện năng Acrel AMC72-E4/KC

LED, U, I, F, P, Q, PF, cosφ, kWh, kVArh, RS485, 72x72

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel AEM96

U, I, P, Q, PF, kWh, 3P 220/380VA, 5A, RS485, 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hộ đo điện năng Acrel AMC72L-E4/KC

LCD, U, I, F, P, Q, PF, cosφ, kWh, kVArh, RS485, 72x72

Đơn giá: Liên hệ