Van khí nén 3 port Chelic SWB

Orifice: Cv 0.15mm2, 290L/min, 1/8", tối đa 8van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3 port Chelic SKV507

Khí nén/Chân không, Rc1/8", 1/4", 3/2, tối đa 8van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3 port Chelic SKB300U

230 lít/phút, Khí nén/Chân không, Rc1/8", tối đa 15van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3 port Chelic SRU

Orifice 2.16, 12.6mm2, 3/2, ren M5, Rc1/8", tối đa 20van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3 port Chelic SRUB

CV: 0.17, 0.65, 3/2, ren M5, Rc1/8", 1/4", tối đa 20van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3 port Chelic SMU

CV 0.12, 0.7 3/2, ren M5, Rc1/8", tối đa 20van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3/2 Chelic SKU

Van khí nén 3/2, ren M5, 1/8", 1/4", 3/8, tối đa 20van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 3 port Chelic SV310

CV 0.08, kiểu 3/2, ren 1/8", tối đa 12van/cụm

Đơn giá: Liên hệ