Van 5 port Chelic SM series

Van 5/2, 5/3 & 3/2, Tối đa 20 van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic SV

Orifice 9/16.2/30.60mm², 5/2, 5/3, 1/8~1/2", max 12 van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic SMB series

Orifice: 10.8mm²/18.2/36.0mm². 5/2, 5/3, tối đa 15van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic SR series

5/2, 5/3, ren M5, 1/8, 1/4, 3/8; ống Ø4~12, tối đa 20van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic SRB series

Orifice: 0.2, 0.6, 1, 2mm². 5/2, 5/3, tối đa 15van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic SRK series

Orifice: 0.5, 0.9mm². 5/2, 5/3, M5, 1/8", tối đa 20van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Cụm van nối D-sub 25 pin Chelic SRVB

Orifice: 0.2, 0.5mm². 5/2, 5/3, M5, 1/8", Ø4/6/8, tối đa 12van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Cụm van nối D-sub 25 pin Chelic SRM

5/2 and 5/3, D-SUB 25PIN, ống Ø6, 8, 10, tối đa 12van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic SK series

CV 0.67, 0.78, 1.4mm2, 5/2, 5/3, 1/8, 1/4, 3/8", tối đa 12van/cụm

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic SNK series

CV 0.67, 0.78mm2, kiểu 5/2, ren: 1/8", 1/4", 3/8"

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Namur Chelic SN-8

Số port/vị trí: 5/2, ren: 1/4", 3/8"

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic ISO

5/2, 5/3, ren: 1/8", 1/4", 3/8", ống: Ø4, Ø6, Ø8, Ø10

Đơn giá: Liên hệ

Van 5 port Chelic SZB SZBC

Van 5/2 Single, 5/2 Double, 5/3 Double, ren: 1/8"

Đơn giá: Liên hệ

Van khí nén 5 port gắn ray Chelic SF

Số port/vị trí: 5/1, 5/3, ống: Ø4, gắn ray

Đơn giá: Liên hệ