Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel ADL10-E

1 pha 220V 10(60)A, hiển thị U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh

Đơn giá: 474.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel ADL10-E/C

1P 220V 10(60)A, hiển thị U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel ADL100-ET

1P 220V 10(60)A, hiển thị U, I, P, Q, PF, kWh, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel ADL200

1P 220V 10(60)A, hiển thị U, I, P, Q, PF, kWh, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel DDSY1352-NK

1 pha 220V, hiển thị U, I, P, Q, S, PF, kWh, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 pha Acrel DDSD1352-CT

U, I, kW, kVAr, kVA, PF, F, Wh, kVAr, nhiều giá, Max Demand

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel ADL3000-E

đo: V, I, W, VAr, VA, cos Φ, kWh, LCD 8 số, 0.5%, 5A/10(80)A

Đơn giá: 2.685.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel ADL400

U, I, P, Q, PF, kWh, 3P 220/380VA, 5A, 10(80)A, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng AMC16

2 lộ vào và 36 lộ ra, đo U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel DTSY1352-NK

đo U, I, kWh, kvarh, Sharp, peak, flat, valley

Đơn giá: 3.350.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel ACR10R

5A, đo: I, U, kW, kVAr, PF, kwh, kVArh, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ điện năng 3 pha Acrel APM800

5A, đo: I, U, kW, kVAr, PF, kwh, kVArh, nhiều giá, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ điện năng 3 pha Acrel APM801

5A, đo: I, U, kW, kVAr, PF, kwh, kVArh, nhiều giá, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ 3 pha điện năng Acrel APM810

5A, đo: I, U, kW, kVAr, PF, kwh, kVArh, nhiều giá, THD 63

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel AEM96

U, I, P, Q, PF, kWh, 3P 220/380VA, 5A, RS485, 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Acrel PZ96L-E4/HKC

3P, LCD, kW, kAr, PF, U, I, F, THD 2-21, 4DI+2DO, RS485, 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel ACR330ELH

Đo điên năng 2 chiều: kWh, kvarh, kva, THD31, 0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel AMC96L-E3/KC

Đo điện năng: U, I, P, Q, PF, kWh, KVA, kVAr, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ điện năng 3 pha Acrel AMC96L-E4/KC

3 pha 100V, 380V, U, I, P, Q, PF, kWh, kVAr,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện đa năng Acrel PZ80-E4/C

LED, U, I, F, P, Q, PF, kWh, kVAr, RS485, kt96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Acrel PZ80-E4/KC

3 pha 4 dây 380V, U, I, Hz, P, Q, PF, kWh, kVAr,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Acrel PZ96L-E3/HKC

3 pha 3 dây 380V, U, I, Hz, P, Q, PF, kWh, kVAr, THD21

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Acrel ADF400L

đo 12 lộ 3 pha, U, I, Hz, P, Q, PF, kWh, kVAr, KVA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel PZ96L-E4/C

3 pha, LCD, I, U, P, E, THD2-21, 2DI+2DO, RS485, 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng không dây Acrel AEW100

Đo U, I, PF, F, KW, kVAr, kVA, out: xung, RS485,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng không dây Acrel ADW200

Đo U, I, PF, F, KW, kVAr, kVA, out: xung, RS485,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng DC Acrel AMC16-DETT

Đồng hồ đo điện năng DC Acrel AMC16-DETT

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng không dây Acrel ADW210

Đo tất cả thông số điện năng, RS485, wireless

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 1 chiều Acrel PZ72-DE

áp dụng: tấm pin lượng mặt trờii, trạm viễn thông, trạm sạc

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng DC Acrel DJSF1352-RN

Đo 2 kênh DC 0~1000V, RS-485, Relay alarm và digital input

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng không dây Acrel ADW300

Đo điện năng 3 pha, truyền không dây, RS485, LoRa, 4G, NB/2G

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng DC nhiều kênh Acrel AMC16Z-DETT

đo điện năng 6 kênh điện DC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng Acrel ACR10R-D16TE

đo: Dòng 1P、U、Công suất 1 pha (KW, kVAr, PF), RS485

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện mặt trời 2 chiều Acrel PZ72L-DE

Đo: U, I, kw, kwh, Nhiều giá, Alarms and SOE Logs

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng 3 pha Acrel ADL300-EY

LCD: U, I, P, Q, PF, kWh và các điện năng tiêu thụ

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện năng trả trước Acrel ADL100-EY

đo: U, I, P, Q, PF, kWh, Power measure, 10(60)A

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo điện thế 3 pha Acrel PZ96-AV3

LED, RS485, 4-20mA, 4DI/2DO, alarm sụt áp/quá áp

Đơn giá: Liên hệ

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN THẾ 3 PHA ACREL PZ96L-AV3

LCD, RS485, 4-20mA, 4DI/2DO, alarm sụt áp/quá áp

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 3 Pha Acrel AMC48-AV3

hiển thị LED, chính xác 0.5%, 48x48

Đơn giá: 827.000 VNĐ

Đồng Hồ Đo Áp 1 Pha Acrel AMC72-AV

Đồng Hồ Đo Áp 1 Pha Acrel AMC72-AV

Đơn giá: 661.000 VNĐ