Biến dòng hở Acrel AKH-0.66/K

400-6000/5A, Dùng cho cáp và busbar

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng hở Acrel AKH-0.66/K-24

60-600/5A, Lổ D24-D36

Đơn giá: Liên hệ