Biến dòng hở Acrel AKH-0.66/K-Ø

Phạm vi đo 5-1000A

- Lổ D10 tới D50

Hệ số an toàn FS<5

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng hở Acrel AKH-0.66/K

Dòng điện: 400-6000/5A

Dùng cho cáp và busbar

Cấp chính xác: 0.2, 0.5

Đơn giá: Liên hệ

Biến dòng bảo vệ loại hở Acrel AKH-0.66-K-P

Dòng điện: 300-5000/5A

Dùng cho cáp và busbar

Cấp chính xác: 5P10

Đơn giá: Liên hệ