Cảm biến dòng điện DC Acrel AHKC-EKCA

dòng điện DC 0-1500ADC,

out: 4-20mA,

lổ d55, 12/24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng, áp, công suất 3 pha Acrel series BD

Độ chính xác: Lớp 0,5

Đầu vào: 0~1A/0~5A và 0~220V/380V

Đầu ra: 4~20mA / 0~5V/0~10VDC

 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến Công suất 3 pha Acrel BD-3P/Q/I

- P: Công suất tác dụng

- Q: ng suất phản kháng

- Hệ thống: 3 pha

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến điện thế Acrel BD-3V3 BD-4V3

- Ngõ vào: 3 pha AC

- Ngõ ra: DC 0-5V/0-10V

- 0-20mA/4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện Acrel BA

dòng điện ngõ vào 0.5-600A,

ngõ ra: 4-20mA hoặc VDC,

0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện Acrel BA05-AI

phạm vi đo: 0.5 - 10A,

out: 4-20mA/VDC,

0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện Acrel BA10-AI

dòng điện ngõ vào: 8-50A,

ngõ ra: 4-20mA.

0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện Acrel BA20-AI

dòng điện ngõ vào: 40-200A,

ngõ ra: 4-20mA.

0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện Acrel BA50-AI

dòng điện ngõ vào: 60-600A,

ngõ ra: 4-20mA.

0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện AC Acrel AHBC-LTA

Dòng 100-300AAC,

out: 50mA, 100mA, 200mA,

0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến điện áp DC Acrel ACTDS-DV

Điện thé đo: 0 ~ 1000VDC,

Ngõ ra: 4-20mA,,

12/24VDC, lổ: d20,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện AC 1 pha Acrel BD-AI

dòng điện đo: 0-5A,

out: 0-20mA/4-20mA,

85-265VAC, 24x76x138mm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến điện áp AC Acrel BD-AV

Input: 0-120V / 300V hoặc 500VAC

Output: 4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V

0.5 Class, 0.2 Class

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng 3 pha Acrel BD-3I3

Đo dòng 3 pha 3 dây /5A,

Ngõ ra: 0-5V/0-10V/4-20mA

Cấp chính xác: 0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến công suất 3 pha Acrel BD-4E

Đo U, I, KW, PF, F,

out: VDC/0-20mA/4-20mA,

RS485,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến công suất 3 pha Acrel BD-3P

ng suất hữu dụng 3 pha 3 dây

out: VDC/0-20mA/4-20mA,

RS485,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến Công suất phản kháng 3 pha Acrel BD-3Q

Hệ thống: 3 pha 3 dây

Độ chính xác: Lớp 0,5

Đầu ra: 4~20mA / 5V/10VDC / RS485

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Acrel BM

In: 4-20mA, 1A, 5A,

Ω, VDC, RTD, TC,

out: VDC/4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện Acrel BA50L-AI/I

In: 0 - 1A,

out: 0-20mA/4-20mA,

RS485, 0.5%, d50

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện DC Acrel BD-DI

Input: 4~20mA, 0~20 mA

Output: 4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V

0.5% Class, 0.2%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện Acrel BA10-AI/I

Đo dòng: 0-50A,

Ngõ ra: 0-20mA/4-20mA,

RS485, 0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến điện áp DC Acrel BD-DV

Input: 0~10VDC, 0~75mVDC, 0~300VDC

Output: 4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V

0.5 Class, 0.2 Class

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện Acrel BR-AI

Đo dòng: 0-30.000A, Ngõ ra: 4-20mA, RS485, 0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện DC loại hở Acrel AHKC-EKAA

dòng điện DC 0-(50~500A),

out: 4-20mA,

lổ d20, 12/24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện DC loại hở Acrel AHKC-EKBA

dòng điện DC 0-2000ADC,

out: 4-20mA,

lổ d40, 12/24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến Công suất 3 pha Acrel BD-3P

Hệ thống: 3 pha 3 dây

Độ chính xác: 0,5%

Đầu ra: 4~20mA / 5V/10VDC / RS485

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện DC Acrel AHKC-BSA

Dòng 0-500ADC,

Ngõ ra: 4-20mA, 12/24VDC,

lổ: 20x10,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến điện năng 3 pha Acrel BD-3E

Hệ thống: 3 pha 3 dây

Độ chính xác: 0,5%

Đầu ra: 4~20mA / 5V/10VDC / RS485

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện DC Acrel AHKC-KAA

dòng điện DC 0-2000ADC,

out: 4-20mA,

lổ 64x16, 12/24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến điện năng vô công 3 pha Acrel BD-3RE

Hệ thống: 3 pha 3 dây

Độ chính xác: 0,5%

Đầu ra: 4~20mA / 5V/10VDC / RS485

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện DC Acrel AHKC-HBAA

dòng điện DC 0-40.000ADC,

out: 4-20mA,

lổ 132x52, 12/24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến công suất 3 pha Acrel BD-4P

Đo Điện áp / dòng điện, ng suất,

hệ số ng suất, tần số - Voltage, Current

PowerPower factor, Frequency

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến Công suất phản kháng 3 pha Acrel BD-4Q

Hệ thống: 3 pha 4 dây

Độ chính xác: Lớp 0,5

Đầu ra: 4~20mA / 5V/10VDC / RS485

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến điện năng 3 pha 4 dây Acrel BD-4E

Đo điện năng kWh

out: VDC/0-20mA/4-20mA,

RS485,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến điện năng vô công 3 pha Acrel BD-4RE

Hệ thống: 3 pha 4 dây

Độ chính xác: 0,5%

Đầu ra: 4~20mA / 5V/10VDC / RS485

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến hệ số công suất 3 pha Acrel BD-PF

Input: 0~1A/0~5A và 0~100/220/380VAC

Output: 4~20mA, 0~20mA, 0~5V, 0~10V

0.5% Class, 0.2%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến tần số 3 pha Acrel BD-F

Đo lường: Tần số AC 3 pha (0~60Hz)

Độ chính xác: 0,5%

Đầu ra: 4~20mA, 0-10VDC hoặc RS485

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện AC Acrel BM-A

Ngõ vào: 0-1A, 0-5A, 0-500V

Ngõ ra: 4-20mA

Chính xác: 0.5, 0.2%

Đơn giá: Liên hệ

Bộ cách ly tín hiệu Acrel BM-AV/IS

Ngõ vào: 0-125, 0-250, 0-450VAC

Ngõ ra: 4-20mA

Chính xác: 0.5, 0.2%

Đơn giá: Liên hệ

Bộ cách ly dòng điện AC Acrel BM-AI/IS

Ngõ vào: 0-1A, 0-5A

Ngõ ra: 4-20mA

Chính xác: 0.5, 0.2%

Đơn giá: Liên hệ