Cảm biến dòng điện DC Acrel AHKC-EKCA

dòng điện DC 0-1500ADC, out: 4-20mA, lổ d55, 12/24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng, áp, công suất 3 pha Acrel series BD

Độ chính xác: Lớp 0,5

Đầu vào: AC

Đầu ra: DC

 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến Công suất 3 pha Acrel BD-3P/Q/I

- P: Công suất tác dụng

- Q: ng suất phản kháng

- Hệ thống: 3 pha

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến điện thế Acrel BD-3V3 BD-4V3

- Ngõ vào: 3 pha AC

- Ngõ ra: DC 0-5V/0-10V

- 0-20mA/4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện Acrel BA

dòng điện ngõ vào 0.5-600A, ngõ ra: 4-20mA hoặc VDC, 0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện Acrel BA05-AI

phạm vi đo: 0.5 - 10A, out: 4-20mA/VDC, 0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện Acrel BA10-AI

dòng điện ngõ vào: 8-50A, ngõ ra: 4-20mA. 0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện Acrel BA20-AI

dòng điện ngõ vào: 40-200A, ngõ ra: 4-20mA. 0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện Acrel BA50-AI

dòng điện ngõ vào: 60-600A, ngõ ra: 4-20mA. 0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện AC Acrel AHBC-LTA

Dòng 100-300AAC, out: 50mA, 100mA, 200mA, 0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến điện áp DC Acrel ACTDS-DV

0 ~ 1000VDC, Ngõ ra: 4-20mA,, 12/24VDC, lổ: d20,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện AC 1 pha Acrel BD-AI

In: 0-5A, out: 0-20mA/4-20mA, 85-265VAC, 24x76x138mm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng 3 pha Acrel BD-3I3

Đo dòng 3 pha 3 dây /5A, Ngõ ra: 0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến công suất 3 pha Acrel BD-4E

Đo U, I, KW, PF, F, out: VDC/0-20mA/4-20mA, RS485,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến công suất 3 pha Acrel BD-3P BD-4P

Đo U, I, KW, PF, F, out: VDC/0-20mA/4-20mA, RS485,

Đơn giá: Liên hệ

Bộ chuyển đổi tín hiệu Acrel BM

In: 4-20mA, 1A, 5A, Ω, VDC, RTD, TC, out: VDC/4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện Acrel BA50L-AI/I

In: 0 - 1A, out: 0-20mA/4-20mA, RS485, 0.5%, d50

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện Acrel BA10-AI/I

Đo dòng: 0-50A, Ngõ ra: 0-20mA/4-20mA, RS485, 0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện Acrel BR-AI

Đo dòng: 0-30.000A, Ngõ ra: 4-20mA, RS485, 0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện DC Acrel AHKC-EKAA

dòng điện DC 0-(50~500A), out: 4-20mA, lổ d20, 12/24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện DC Acrel AHKC-EKBA

dòng điện DC 0-2000ADC, out: 4-20mA, lổ d40, 12/24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện DC Acrel AHKC-BSA

Dòng 0-500ADC, Ngõ ra: 4-20mA, 12/24VDC, lổ: 20x10,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện DC Acrel AHKC-KAA

dòng điện DC 0-2000ADC, out: 4-20mA, lổ 64x16, 12/24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến dòng điện DC Acrel AHKC-HBAA

dòng điện DC 0-40.000ADC, out: 4-20mA, lổ 132x52, 12/24VDC

Đơn giá: Liên hệ

Thiết bị IO từ xa Acrel ARTU-K8

ARTU-K8: 8 ngõ vào

ARTU-K16: 16 ngõ vào

ARTU-K32: 32 ngõ vào

Đơn giá: Liên hệ