Bộ điểu khiển nhiệt độ độ ẩm Acrel WHD72

1 kênh,bao gồm cảm biến,out:2 relay,RS485, alarm, 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ độ ẩm Acrel WHD48-11

1 kênh,bao gồm cảm biến, 2 relay, 48x48, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển nhiệt độ độ ẩm Acrel WHD20R

1 hoặc 2 kênh, có cảm biến, out: relay, RS485, Alarm

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển độ ẩm và nhiệt độ thông minh Acrel WHD46

alarm, communication, analog output, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Bộ điều khiển độ ẩm Acrel WHD72

-40~99.9độ C, 20~90%RH, out: 2 relay, alarm, 72x72

Đơn giá: Liên hệ