Cảm biến nhiệt độ không dây cho thanh cái Acrel ATE100

không dây: Wireless transmit, 2.4GHz, 100m;

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ không dây Acrel ATE300

đo nhiệt độ busbar -41 0℃~+125℃, Khoảng cách max 150m,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ không dây Acrel ATE200

đo nhiệt độ busbar -40℃ ~ +125℃, Khoảng cách <10m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ không dây Acrel ATE400

-40℃ ~ +125℃, Khoảng cách truyền: 150m,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ không dây Acrel ATE300B

Phạm vi đo: -10℃~+125℃, Khoảng cách truyền: 150m

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ không dây Acrel ATE100M

không dây: Wireless transmit, 2.4GHz, 100m

Đơn giá: Liên hệ

Bộ nhận tín hiệu nhiệt độ không dây Acrel ATC400

Số lượng tín hiệu có thể nhận: 240, RS485

Đơn giá: Liên hệ

Bộ truyền tín hiệu nhiệt độ không dây Acrel ATC450

Số lượng tín hiệu có thể nhận: 12, RS485

Đơn giá: Liên hệ