Đồng hồ phân tích điện năng 3 pha Acrel ACR320ELH

U, I, ∑PF,

kW, kvar, kVA, kWh, kvarh, kvah,

31 harmonics

Đơn giá: Liên hệ

Bộ lọc sóng hài tích cực Acrel ANAPF

Tổng hài: 2-51st Harmonics,

Truyền thông: RS485,

dòng max 600A

Đơn giá: Liên hệ