Đồng hồ đo điện thế 3 pha Acrel PZ96-AV3

LED, RS485,

out: 4-20mA, 4DI/2DO,

alarm sụt áp/quá áp

Đơn giá: Liên hệ

ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN THẾ 3 PHA ACREL PZ96L-AV3

LCD, RS485,

4-20mA, 4DI/2DO,

alarm sụt áp/quá áp

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 3 Pha Acrel AMC48-AV3

hiển thị LED,

chính xác 0.5%,

48x48

Đơn giá: 827.000 VNĐ

Đồng Hồ Đo Áp 1 Pha Acrel AMC72-AV

LED, đo 100, 220, 380VAC,

Độ chính xác: 0.5%

72x72, 220V.

Đơn giá: 661.000 VNĐ

Đồng Hồ Đo Áp 3 Pha Acrel AMC48L-AV3

 

Đo điện thế AC: 100, 220, 380VAC

hiển thị LCD, chính xác 0.5%,

48x48

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Áp 1 Pha Acrel AMC72L-AV

Đo điện thế AC: 100, 220, 380VAC

hiển thị LCD, chính xác 0.5%,

72x72mm

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 3 pha Acrel PZ80-AV3/KC

LED, RS485,

4-20mA, 4DI/2DO,

84x84

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 3 pha Acrel PZ80-AV3/C

Hiển thị LED, RS485,

4DI/2DO,

84x84mm

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 3 pha Acrel AMC96L-AV3

Hiển thị LCD,

4DI/2DO,

96x96mm

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 3 pha Acrel AMC72L-AV3

Hiển thị LCD, 4DI/2DO,

Out; 4-20mA, alarm, RS485,

72x72mm

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng DC Acrel PZ72-DI

Dòng DC 0~9999ADC,

out: 4-20mA/0-20mA/0-5V/0-10V,

72x72

Đơn giá: Liên hệ

Vôn kế 1 Pha Acrel AMC48-AV

hiển thị LED,

chính xác 0.5%,

48x48

Đơn giá: 578.000 VNĐ

Vôn kế 1 Pha Acrel AMC48L-AV

Đo điện thế AC: 100, 220, 380VAC

hiển thị LCD, chính xác 0.5%,

48x48mm

Đơn giá: 992.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng AC Acrel PZ48-AI

1 pha 220V, LED, 1/5A,

RS485, 4-20mA,

85-265VAC/DC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng AC Acrel PZ48L-AI

1 pha, Hiển thị LCD,

Ngõ vào 1A/5A,

RS485/4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng Điên 1 Pha Acrel AMC48-AI

1 pha, Hiển thị LED,

Ngõ vào 1A/5A,

Class 0.5, 48X48

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng Điện 1 Pha Acrel AMC48L-AI

1 pha, Hiển thị LCD,

Ngõ vào 1A/5A,

Class 0.5, 48X48

Đơn giá: 992.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng AC Acrel PZ72-AI

Hiển thị: LCD, 1A/5A,

RS485/4-20mA,

72x72, 85-265VAC/DC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng 1 pha AC Acrel PZ72L-AI

1 pha 220V, LCD, 1/5A,

RS485, 4-20mA,

72x72mm

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng 1 Pha Acrel AMC72-AI

1 pha 220V, LCD, 1/5A,

RS485, 4-20mA,

72x72mm

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng Điện 1 Pha Acrel AMC72L-AI

1 pha 220V, LCD, 1/5A,

RS485, 4-20mA,

72x72mm

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng Điện 1 Pha Acrel AMC96-AI

1 pha, Hiển thị LED,

Ngõ vào 1A/5A,

Class 0.5, 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng Điện Acrel AMC48L-AI3

Dòng 3 pha, LCD,

Ngõ vào: 1A/5A,

48x48mm, Class 0.5

Đơn giá: Liên hệ

amper kế 1 Pha Acrel AMC96L-AI

1 pha 220V, LCD, 1/5A,

Cấp chính xác: 0.5,

96x96mm

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng Diện 3 Pha Acrel AMC48-AI3

3 pha, Hiển thị LED,

Ngõ vào 1A/5A,

Class 0.5, 48x48

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng AC Acrel PZ48L-AI3

Hiển thị: LCD, 1A/5A,

RS485 hoặc 4-20mA,

85-265VAC/DC

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng 3 pha Acrel PZ48-AI3

Hiển thị: LED, 1A/5A,

Truyền thông: RS485

Ngõ ra: 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng 3 pha Acrel PZ72-AI3

3 pha, LED, 1/5A,

RS485, 4-20mA,

72x72mm

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng AC Acrel PZ72L-AI3

3 pha, LCD, 1/5A,

RS485, 4-20mA,

72x72mm

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng Điện 3 Pha Acrel AMC72-AI3

3 pha, LED, 1/5A,

RS485, 4-20mA,

72x72mm

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng 3 pha Acrel PZ96-AI3

Hiển thị LED, 3P 5A, 0.5%,

RS485 hoặc 4-20mA,

96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng Hồ Đo Dòng Điện 3 Pha Acrel AMC72L-AI3

Hiển thị LCD, 3P 5A,

Độ chính xác: 0.5%,

Kích thước: 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng AC Acrel PZ96L-AI3

Hiển thị LCD, 3P 5A, 0.5%,

RS485 /4-20mA,

Kích thước: 96x96

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo dòng DC Acrel AMC72-DI

Đo dòng điện và điện thế 1 chiều DC,

RS485

Ngõ vào và ra: DI/DO, Relay alarm

Đơn giá: Liên hệ

amper kế 3 Pha Acrel AMC96L-AI3

Hiển thị LC, đo dòng điện 3P 5A,

0.5%, Nguồn cấp: 220V.

RS485, 1 alarm, 2DI, 2DO, 4-20mA.

Đơn giá: Liên hệ