Thiết bị giám sát trung tâm dữ liệu Acrel AMC16Z-ZA

2 lộ 3 pha độc, đo U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh

Đơn giá: Liên hệ

Thiết bị giám sát trung tâm dữ liệu Acrel AMC16Z-FAK48

giám sát 48 lộ vào (U, I, P, Q, S, PF, kWh, kvarh)

Đơn giá: Liên hệ

Thiết bị giám sát trung tâm dữ liệu Acrel AMC16MA

Giám sát 2 lộ vào 3 pha, 36 lộ ra 1 pha / 12 lộ 3 pha

Đơn giá: Liên hệ