Rờ le bảo vệ chạm đất Acrel ASJ10-LD1C

Điều chỉnh I∆n từ 0,03 đến 0,5 A;

Điều chỉnh thời gian trễ 0,1 - 0,5 giây;

Một rơle cảnh báo, 1 rơle báo động;

Đơn giá: Liên hệ

relay dòng rò Acrel ASJ20-LD1C

Điều chỉnh dòng rò từ 0,03 đến 0,5 A

Điều chỉnh thời gian trễ 0,1 đến 0,5 giây;

Một rơle cảnh báo, 1 rơle báo động;

Đơn giá: Liên hệ

Rờ le bảo vệ chạm đất Acrel ASJ10L-LD1A

Điều chỉnh dòng rò từ 0,03 đến 30 A;

Đơn giá: Liên hệ

ACREL ARCM200

Dòng rò: 10-3000mA, -10 ~ 120 độ C,

Đơn giá: Liên hệ