relay dòng rò Acrel ASJ10-LD1C

Điều chỉnh dòng rò từ 0,03 đến 0,5 A;

Đơn giá: Liên hệ

relay dòng rò Acrel ASJ20-LD1C

Điều chỉnh dòng rò từ 0,03 đến 0,5 A;

Đơn giá: Liên hệ

relay dòng rò Acrel ASJ10L-LD1A

Điều chỉnh dòng rò từ 0,03 đến 30 A;

Đơn giá: Liên hệ

ACREL ARCM200

Dòng rò: 10-3000mA, -10 ~ 120 độ C,

Đơn giá: Liên hệ