Bộ kết nối từ xa Acrel ARTU-KJ8

RS485 (MODBUS -RTU), 24VDC; 220VAC

Đơn giá: Liên hệ

Gateway thông minh Acrel AF-GSM300-HW868

30 MODBUS RTU/LORA, alarms, DC12V

Đơn giá: Liên hệ

Gateway thông minh Acrel AF-GSM300-4G

30 MODBUS RTU hoặc LORA, 14 alarm addresses

Đơn giá: Liên hệ

Gateway thông minh Acrel AF-GSM300-4GY

Gateway thông minh Acrel AF-GSM300-4GY

Đơn giá: Liên hệ

Smart gatewate Acrel AF-GSM400-4GY

Nhận 30 thiết bị qua RS485 hoặc LORA

Đơn giá: Liên hệ

Smart gatewate Acrel AF-GSM300-HW868

Nhận 30 thiết bị qua RS485 hoặc LORA

Đơn giá: Liên hệ

Smart IoT Gateway Acrel ANet-1E2S1-4G

Smart IoT Gateway Acrel ANet-1E2S1-4G

Đơn giá: Liên hệ

Bộ kết nối từ xa Acrel ARTU-K32

Hiển thị trạng thái của kênh và trạng thái truyền, RS485

Đơn giá: Liên hệ