ZCT Biến dòng thứ tự không Acrel AKH-0.66L

Dòng rò 5A/5mA

Dòng điện tải: 16-1500A

Kích thước lổ: Vuông 210x160 / D200mm

Đơn giá: Liên hệ