Amper kế Autonics M4Y-AA-1

Hiển thị dòng điện AC, Ngõ vào: 19.99mA, 72x36

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Amper kế xoay chiều Autonics M4Y-AA-2

Kích thước: 72x36. Ngõ vào đo: 0 - 199.9mA.

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4Y-AA-3

Ngõ vào đo: 0 - 1.999A. Kích thước: 72x36. -

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4Y-AA-4

- Kích thước: 72x36. Ngõ vào đo: 0 - 19.99A.

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4Y-AA-5

Ngõ vào đo: 0 - 199.9A. Kích thước: 72x36.

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4Y-AA-6

Ngõ vào đo: 0 - 1999A. Kích thước: 72x36.

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC M4W-DA-7

Đồng hồ đo điện thế DC199.9A, 96x48

Giá KM còn: 850.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.269.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-1

dòng điện 1 chiều DC, dãi đo: 0 - 199.99µA DC

Giá KM còn: 1.187.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.772.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-2

dòng điện 1 chiều DC, dãi đo: 0 - 199.99µA DC

Giá KM còn: 1.187.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.772.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-3

dòng điện 1 chiều DC, dãi đo: 0 - 19.999mA

Giá KM còn: 1.187.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.772.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-4

dòng điện 1 chiều DC, dãi đo: 0 - 199.99mA

Giá KM còn: 1.187.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.772.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-5

dòng điện 1 chiều DC, dãi đo: 0 - 1.9999A

Giá KM còn: 1.187.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.772.000 VNĐ

M4N-DA Amper kế DC Autonics

M4N-DA Amper kế DC Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Amper kế Autonics M5W-DA-6

dòng điện 1 chiều DC, dãi đo: 0 - 19.999A

Giá KM còn: 1.187.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.772.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-01

Amper kế Autonics M4N-DA-01

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-7

dòng điện 1 chiều DC, dãi đo: 0 - 199.99A

Giá KM còn: 1.187.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.772.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-02

Amper kế Autonics M4N-DA-02

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-8

dòng điện 1 chiều DC, dãi đo: 0 - 1999.9A

Giá KM còn: 1.187.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.772.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-03

Amper kế Autonics M4N-DA-03

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế DC Autonics M5W-DA-XX

Amper kế DC Autonics M5W-DA-XX

Giá KM còn: 1.187.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.772.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-04

Amper kế Autonics M4N-DA-04

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-11

Amper kế Autonics M4N-DA-11

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-12

Amper kế Autonics M4N-DA-12

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-13

Amper kế Autonics M4N-DA-13

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-14

Amper kế Autonics M4N-DA-14

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng AC Autonics M4W-AAR

Đồng hồ đo AC1.999A 96x48

Giá KM còn: 948.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.416.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DCM4W-DA-4

Đồng hồ đo điện thế DC199.9(M)A, 96x48

Giá KM còn: 850.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.269.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC M4W-DA-3

Đồng hồ đo điện thế DC19.99(M)A, 96x48

Giá KM còn: 850.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.269.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC M4W-DA-2

Đồng hồ đo điện thế DC1.999(M)A, 96x48

Giá KM còn: 850.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.269.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC M4W-DA-1

Đồng hồ đo điện thế DC199.9(U)A, 96x48

Giá KM còn: 850.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.269.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-6

Đồng hồ đo điện thế AC1999A 96x48

Giá KM còn: 948.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.416.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-5

Đồng hồ đo điện thế AC 199.9A, 96x48

Giá KM còn: 948.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.416.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-4

Đồng hồ đo điện thế AC 19.99A, 96x48

Giá KM còn: 948.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.416.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-3

Đồng hồ đo điện thế AC 1.999A 96x48

Giá KM còn: 948.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.416.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-2

Đồng hồ đo điện thế AC199.9(M)A 96x48

Giá KM còn: 948.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.416.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-1

Đồng hồ đo điện thế AC19.99(M)A 96x48

Giá KM còn: 948.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.416.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4M-AA-5

Hiển thị dòng điện AC, 0 - 199.9A, 72x72

Giá KM còn: 1.053.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.572.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4M1P-AA-5

Amper kế Autonics M4M1P-AA-5

Giá KM còn: 1.974.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.947.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4M2P-AA-4

Amper kế Autonics M4M2P-AA-4

Giá KM còn: 2.618.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.908.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4M2P-AA-5

M4M2P-AA-5

Giá KM còn: 2.618.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.908.000 VNĐ