Amper kế Autonics M4Y-AA-1

Hiển thị dòng điện AC, Ngõ vào: 19.99mA, 72x36

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4Y-AA-2

Amper kế Autonics M4Y-AA-2

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4Y-AA-3

Amper kế Autonics M4Y-AA-3

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4Y-AA-4

Amper kế Autonics M4Y-AA-4

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4Y-AA-5

Amper kế Autonics M4Y-AA-5

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4Y-AA-6

Amper kế Autonics M4Y-AA-6

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC M4W-DA-7

Đồng hồ đo điện thế DC199.9A, 96x48

Giá KM còn: 687.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-1

Amper kế Autonics M5W-DA-1

Giá KM còn: 921.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-2

Amper kế Autonics M5W-DA-2

Giá KM còn: 92.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 137.500 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-3

Amper kế Autonics M5W-DA-3

Giá KM còn: 921.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-4

Amper kế Autonics M5W-DA-4

Giá KM còn: 921.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-5

Amper kế Autonics M5W-DA-5

Giá KM còn: 921.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

M4N-DA Amper kế DC Autonics

M4N-DA Amper kế DC Autonics

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Amper kế Autonics M5W-DA-6

Amper kế Autonics M5W-DA-6

Giá KM còn: 921.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-01

Amper kế Autonics M4N-DA-01

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-7

Amper kế Autonics M5W-DA-7

Giá KM còn: 921.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-02

Amper kế Autonics M4N-DA-02

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-8

Amper kế Autonics M5W-DA-8

Giá KM còn: 921.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-03

Amper kế Autonics M4N-DA-03

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế DC Autonics M5W-DA-XX

Amper kế DC Autonics M5W-DA-XX

Giá KM còn: 921.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-04

Amper kế Autonics M4N-DA-04

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-11

Amper kế Autonics M4N-DA-11

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-12

Amper kế Autonics M4N-DA-12

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-13

Amper kế Autonics M4N-DA-13

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-14

Amper kế Autonics M4N-DA-14

Giá KM còn: 526.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 786.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng AC Autonics M4W-AAR

Đồng hồ đo AC1.999A 96x48

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DCM4W-DA-4

Đồng hồ đo điện thế DC199.9(M)A, 96x48

Giá KM còn: 687.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC M4W-DA-3

Đồng hồ đo điện thế DC19.99(M)A, 96x48

Giá KM còn: 687.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC M4W-DA-2

Đồng hồ đo điện thế DC1.999(M)A, 96x48

Giá KM còn: 687.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC M4W-DA-1

Đồng hồ đo điện thế DC199.9(U)A, 96x48

Giá KM còn: 687.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-6

Đồng hồ đo điện thế AC1999A 96x48

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-5

Đồng hồ đo điện thế AC 199.9A 96x48

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-4

Đồng hồ đo điện thế AC19.99A 96x48

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-3

Đồng hồ đo điện thế AC 1.999A 96x48

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-2

Đồng hồ đo điện thế AC199.9(M)A 96x48

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-1

Đồng hồ đo điện thế AC19.99(M)A 96x48

Giá KM còn: 789.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4M-AA-5

Hiển thị dòng điện AC, 0 - 199.9A, 72x72

Giá KM còn: 1.053.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 1.572.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4M1P-AA-5

Amper kế Autonics M4M1P-AA-5

Giá KM còn: 1.974.500VNĐ

- 33
Đơn giá: 2.947.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4M2P-AA-4

Amper kế Autonics M4M2P-AA-4

Giá KM còn: 2.618.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.908.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4M2P-AA-5

M4M2P-AA-5

Giá KM còn: 2.618.400VNĐ

- 33
Đơn giá: 3.908.000 VNĐ