Amper kế Autonics M4Y-AA-1

Hiển thị dòng điện AC, Ngõ vào: 19.99mA, 72x36

Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Amper kế xoay chiều Autonics M4Y-AA-2

Kích thước: 72x36. Ngõ vào đo: 0 - 199.9mA.

Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4Y-AA-3

Ngõ vào đo: 0 - 1.999A. Kích thước: 72x36. -

Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4Y-AA-4

- Kích thước: 72x36. Ngõ vào đo: 0 - 19.99A.

Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4Y-AA-5

Ngõ vào đo: 0 - 199.9A. Kích thước: 72x36.

Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4Y-AA-6

Ngõ vào đo: 0 - 1999A. Kích thước: 72x36.

Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC M4W-DA-7

Đồng hồ đo điện thế DC199.9A, 96x48

Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-1

dòng điện 1 chiều DC, dãi đo: 0 - 199.99µA DC

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-2

dòng điện 1 chiều DC, dãi đo: 0 - 199.99µA DC

Đơn giá: 137.500 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-3

dòng điện 1 chiều DC, dãi đo: 0 - 19.999mA

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-4

dòng điện 1 chiều DC, dãi đo: 0 - 199.99mA

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-5

dòng điện 1 chiều DC, dãi đo: 0 - 1.9999A

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

M4N-DA Amper kế DC Autonics

M4N-DA Amper kế DC Autonics

Đơn giá: Liên hệ

Amper kế Autonics M5W-DA-6

dòng điện 1 chiều DC, dãi đo: 0 - 19.999A

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-01

Amper kế Autonics M4N-DA-01

Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-7

dòng điện 1 chiều DC, dãi đo: 0 - 199.99A

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-02

Amper kế Autonics M4N-DA-02

Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M5W-DA-8

dòng điện 1 chiều DC, dãi đo: 0 - 1999.9A

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-03

Amper kế Autonics M4N-DA-03

Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế DC Autonics M5W-DA-XX

Amper kế DC Autonics M5W-DA-XX

Đơn giá: 1.375.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-04

Amper kế Autonics M4N-DA-04

Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-11

Amper kế Autonics M4N-DA-11

Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-12

Amper kế Autonics M4N-DA-12

Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-13

Amper kế Autonics M4N-DA-13

Đơn giá: 786.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4N-DA-14

Amper kế Autonics M4N-DA-14

Đơn giá: 786.000 VNĐ

Đồng hồ đo dòng AC Autonics M4W-AAR

Đồng hồ đo AC1.999A 96x48

Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DCM4W-DA-4

Đồng hồ đo điện thế DC199.9(M)A, 96x48

Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC M4W-DA-3

Đồng hồ đo điện thế DC19.99(M)A, 96x48

Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC M4W-DA-2

Đồng hồ đo điện thế DC1.999(M)A, 96x48

Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế DC M4W-DA-1

Đồng hồ đo điện thế DC199.9(U)A, 96x48

Đơn giá: 1.026.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-6

Đồng hồ đo điện thế AC1999A 96x48

Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-5

Đồng hồ đo điện thế AC 199.9A, 96x48

Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-4

Đồng hồ đo điện thế AC 19.99A, 96x48

Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-3

Đồng hồ đo điện thế AC 1.999A 96x48

Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-2

Đồng hồ đo điện thế AC199.9(M)A 96x48

Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Đồng hồ đo điện thế AC Autonics M4W-AA-1

Đồng hồ đo điện thế AC19.99(M)A 96x48

Đơn giá: 1.179.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4M-AA-5

Hiển thị dòng điện AC, 0 - 199.9A, 72x72

Đơn giá: 1.572.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4M1P-AA-5

Amper kế Autonics M4M1P-AA-5

Đơn giá: 2.947.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4M2P-AA-4

Amper kế Autonics M4M2P-AA-4

Đơn giá: 3.908.000 VNĐ

Amper kế Autonics M4M2P-AA-5

M4M2P-AA-5

Đơn giá: 3.908.000 VNĐ