Công tắc đồng hồ Theben SUL 191 w

pin 200h, 1 kênh, 84 chương trình, min 2 giờ, 230V

Giá KM còn: 1.402.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.845.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SUL 289 h

chương trình ngày và tuần, 20min/2 h, 1 kênh, 230VAC

Giá KM còn: 2.615.900VNĐ

- 24
Đơn giá: 3.442.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SUL 181 d 24V

1 kênh, 96 chương trình, 15min, 24V, pin 72h,

Giá KM còn: 1.263.100VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.662.000 VNĐ

Công tắc thời gian Theben SUL 181 d

pin 72h, 1 kênh, 16A, 220V, 96 chế độ cài đặt, 30 phút

Giá KM còn: 947.700VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.247.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SYN 161 d

chương trình hàng ngày và tuần, 1 kênh, 15 min, 220V

Giá KM còn: 663.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 873.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ 24h Theben MEM 190 a

84 chương trình, min 2 giờ, pin 72h, 16A, 240V,

Giá KM còn: 2.153.100VNĐ

- 24
Đơn giá: 2.833.000 VNĐ

Công tắc thời gian Theben SUL 180 a

dạng cơ, pin chờ 72h, 1400W, 16A, 220V, 96 chế độ cài đặt

Giá KM còn: 813.200VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.070.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SYN 160 a

1000w, 16A, 230VAC, 96 chế độ cài đặt, pin 72h, IP20

Giá KM còn: 894.500VNĐ

- 24
Đơn giá: 1.177.000 VNĐ