Công tắc đồng hồ Theben SUL 191 w

1 kênh, 84 chương trình,

pin 200h, min 2 giờ,

230V

Đơn giá: 1.845.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SUL 289 h

chương trình ngày và tuần,

20min/2 h, 1 kênh,

230VAC

Đơn giá: 3.442.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SUL 181 d 24V

1 kênh, 96 chương trình,

tối thiểu: 15min,

24V, pin 72h,

Đơn giá: 1.662.000 VNĐ

Công tắc thời gian Theben SUL 181 d

pin 72h, 1 kênh,

16A, 220V,

96 chế độ cài đặt, 30 phút

Đơn giá: 1.247.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SYN 161 d

chương trình hàng ngày và tuần, 1 kênh, 15 min, 220V

Đơn giá: 873.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ 24h Theben MEM 190 a

84 chương trình, min 2 giờ, pin 72h, 16A, 240V,

Đơn giá: 2.833.000 VNĐ

Công tắc thời gian Theben SUL 180 a

dạng cơ, pin chờ 72h,

1400W, 16A, 220V,

96 chế độ cài đặt

Đơn giá: 1.070.000 VNĐ

Công tắc đồng hồ Theben SYN 160 a

1000w, 16A, 230VAC, 96 chế độ cài đặt, pin 72h, IP20

Đơn giá: 1.177.000 VNĐ

Ổ cắm hẹn giò Theben theben-timer 26 safety-plus

hàng ngày. min 15 phút, 96 phân đoạn, 1 kênh ra.

Đơn giá: Liên hệ

Ổ cắm hẹn giờ Theben theben-timer 26

hàng ngày. min 15 phút, 96 phân đoạn, 1 kênh ra.

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ Theben SUL 181 d 24V UC

96 bước, 1 kênh,

hằng ngày,

min 15 phút,

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ Theben SUL 181 d SK

chương trình hàng ngày, 1 kênh,

tối thiểu: 15 min,

Nguồn cấp 12, 24VAC / DC

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc hẹn giờ Theben SYN 161 d SK

chương trình hàng ngày và tuần, 1 kênh, 15 min, 220V

Đơn giá: Liên hệ