Bộ định thời Autonics ATE

ON delay, từ 1s đến 24h

Đơn giá: Liên hệ

Bộ định thời đa năng Autonics AT8N

đa năng (ON delay, flicker, Internal), 100-240VAC/24-240VDC

Đơn giá: 470.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics AT8N-1

Bộ định thời Autonics AT8N-1

Đơn giá: 470.000 VNĐ

Bộ định thời đa năng Autonics AT8N-2

đa năng (ON delay, flicker, Internal), 24VDC, 8 chân tròn

Đơn giá: 470.000 VNĐ

bộ định thời sao tam giác Autonics AT8SDN

sao tam giác, 0.5-100s, 100-240VAC/24-240VDC, 8 chân tròn

Đơn giá: 470.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN

OFF delay 0.5~10 phút,

48x48mm,

200-240VAC

Đơn giá: 628.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN-2

OFF delay 0.05s đến đến 10s,

48x48,

24VAC, 24VDC

Đơn giá: 628.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN-6

OFF delay 0.05s đến 10s, 48x48, 100-120VAC

Đơn giá: 628.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN-7

OFF delay 0.05s đến 10s, 48x48, 100/110VDC

Đơn giá: 628.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PSN

OFF delay 0.5~10 giây, 48x48, 200-240VAC

Đơn giá: 628.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PSN-2

OFF delay 0.05~10 giây, 48x48, 24VAC, 24VDC

Đơn giá: 628.000 VNĐ

Đế relay 8 chân tròn Autonics PS-08

Loại gắn ray 35

Đơn giá: 64.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PSN-6

OFF delay 0.5~10 giây, 48x48, 110-120VAC

Đơn giá: 628.000 VNĐ

Đế relay 11 chân tròn Autonics PS-11

11 chân tròn, gắn ray 35.

Đơn giá: 85.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PSN-7

OFF delay 0.5~10 giây, 48x48, 100/110VDC

Đơn giá: 628.000 VNĐ

Đế relay 8 chân tròn Autonics PG-08

Đế relay 8 chân tròn, đấu dây phía sau (gắn mặt tủ)

Đơn giá: 42.000 VNĐ

bộ định thời đa năng Autonics AT11DN

ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL, thời gian: 0.05s ~ 100h, 24-240VAC

Đơn giá: 470.000 VNĐ

Đế relay 11 chân tròn Autonics PG-11

Đế relay 11 chân tròn, gắn mặt tủ

Đơn giá: 64.000 VNĐ

giá kẹp cho timer Autonics PGB48-W

BRACKET 48x48

Đơn giá: 21.000 VNĐ

BỘ ĐỊNH THỜI ĐA NĂNG AUTONICS AT11EN

ON DELAY, OFF DELAY, ON-OFF DELAY, FLICKER, INTERVAL

Đơn giá: 470.000 VNĐ

Bộ định thời 12h Autonics ATE-12H

ON delay, 0-12H, 1C/O, 1NO, 110V/220V, 8 chân tròn

Đơn giá: Liên hệ

Bộ định thời Autonics ATE-3M

ON delay, 0-3 phút, 1C/O, 1NO, 110V/220V, 8 chân tròn

Đơn giá: Liên hệ

Bộ định thời 10 phút Autonics ATE-10M

ON delay, 0-10 phút, 1C/O, 1NO, 110V/220V, 8 chân tròn

Đơn giá: 276.000 VNĐ

bộ định thời Autonics ATE1-30S

ON delay, 0-30s, 2C/O thời gian, 110V/220V, 8 chân tròn

Đơn giá: 276.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATE-60S

ON delay, 0-10s, 1C/O, 1NO, 110V/220V, 8 chân tròn

Đơn giá: Liên hệ

Bộ định thời Autonics ATE-10S

ON delay, 0-10s, 1C/O, 1NO, 110V/220V, 8 chân tròn

Đơn giá: 276.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATE2-10S

ON delay, 0-10s, 1C/O thời gian, 110V/220V, 8 chân tròn

Đơn giá: 276.000 VNĐ