Bộ định thời Autonics ATE

Bộ định thời Autonics ATE

Giá KM còn: Liên hệ

- 33
Đơn giá: Liên hệ

Bộ định thời đa năng Autonics AT8N

đa năng (ON delay, flicker, Internal), 100-240VAC/24-240VDC

Giá KM còn: 312.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics AT8N-1

Bộ định thời Autonics AT8N-1

Giá KM còn: 312.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.000 VNĐ

Bộ định thời đa năng Autonics AT8N-2

đa năng (ON delay, flicker, Internal), 24VDC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 312.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.000 VNĐ

bộ định thời sao tam giác Autonics AT8SDN

sao tam giác, 0.5-100 giây, 100-240VAC/24-240VDC, 8 chân tròn

Giá KM còn: 394.600VNĐ

- 33
Đơn giá: 589.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics AT8PSN-2

Bộ định thời Autonics AT8PSN-2

Giá KM còn: 412.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 615.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics AT8PSN-6

Bộ định thời Autonics AT8PSN-6

Giá KM còn: 412.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 615.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PSN-7

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PSN-7

Giá KM còn: 412.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 615.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN

Giá KM còn: 412.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 615.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN-2

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN-2

Giá KM còn: 412.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 615.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN-6

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN-6

Giá KM còn: 412.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 615.000 VNĐ

Đế relay 8 chân tròn Autonics PS-08

Loại gắn ray 35

Giá KM còn: 42.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 64.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN-7

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PMN-7

Giá KM còn: 383.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 572.000 VNĐ

Đế relay 11 chân tròn Autonics PS-11

11 chân tròn, gắn ray 35.

Giá KM còn: 57.000VNĐ

- 33
Đơn giá: 85.000 VNĐ

Đế relay 8 chân tròn Autonics PG-08

Đế relay 8 chân tròn, đấu dây phía sau (gắn mặt tủ)

Giá KM còn: 28.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 42.000 VNĐ

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PSN

Bộ định thời OFF delay Autonics AT8PSN

Giá KM còn: 412.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 615.000 VNĐ

bộ định thời đa năng Autonics AT11DN

bộ định thời đa năng, thời gian: 0.05s ~ 100h, 24-240VAC

Giá KM còn: 312.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.000 VNĐ

Đế relay 11 chân tròn Autonics PG-11

Đế relay 11 chân tròn Autonics PG-11

Giá KM còn: 42.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 64.000 VNĐ

giá kẹp cho timer Autonics PGB48-W

BRACKET 48x48

Giá KM còn: 14.100VNĐ

- 33
Đơn giá: 21.000 VNĐ

BỘ ĐỊNH THỜI ĐA NĂNG AUTONICS AT11EN

AT11EN BỘ ĐỊNH THỜI ĐA NĂNG AUTONICS

Giá KM còn: 312.200VNĐ

- 33
Đơn giá: 466.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATE

On delay, 1s-24h, 48x48, 110V/220V

Giá KM còn: 132.700VNĐ

- 33
Đơn giá: 198.000 VNĐ

Bộ định thời 12h Autonics ATE-12H

Bộ định thời 12h Autonics ATE-12H

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

bộ định thời ON delay Autonics ATE-6H

bộ định thời ON delay Autonics ATE-6H

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATE-3M

Bộ định thời Autonics ATE-3M

Giá KM còn: 190.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 284.000 VNĐ

Bộ định thời 10 phút Autonics ATE-10M

ATE-10M Bộ định thời 10 phút Autonics

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

Bộ định thời 6s Autonics ATE-6S

Bộ định thời 6s Autonics ATE-6S

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

bộ định thời Autonics ATE1-10S

bộ định thời Autonics ATE1-10S

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

Bộ định thời 6 phút Autonics ATE-6M

Bộ định thời 6 phút Autonics ATE-6M

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATE-3H

Bộ định thời Autonics ATE-3H

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

Bộ định thời 30s Autonics ATE1-30S

Bộ định thời 30s Autonics ATE1-30S

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATE-10S

ON delay, 0-10s, 1C/O, 1NO, 110V/220V, 8 chân tròn

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

Bộ định thời 3 phút Autonics ATE1-3M

Bộ định thời 3 phút Autonics ATE1-3M

Giá KM còn: 184.900VNĐ

- 33
Đơn giá: 276.000 VNĐ

Bộ định thời Autonics ATE-24H

Bộ định thời Autonics ATE-24H

Giá KM còn: 190.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 284.000 VNĐ

ATE2-10S

ATE2-10S

Giá KM còn: 190.300VNĐ

- 33
Đơn giá: 284.000 VNĐ