Cảm biến áp suất máy ép nhựa Atlantis PT-HTM

0~2000bar, 0.25%F.S,

out: 4-20mA, 0-5V, 0-10V

Độ chính xác lên đến ±0,25% FS.

Đơn giá: 25.170.000 VNĐ

Cảm biến áp suất dùng cho xe Atlantis PTX-C

1/4 ”
2 bar - 400 bar,
4~20mA, 1~5 VDC / 0~5 VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất nhiệt độ cao Atlantis PT-HT

-0.1MPa…0~35kPa…100MPa,

chịu nhiệt độ cao max 300℃

Ren: 1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất màng Atlantis FDPT

0…1 to 100bar,

OUT: 4~20mA / 0~5V / 0~10VDC

Độ chính xác: 0.1% / 0.25% / 0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất thực phẩm Atlantis PT+DS500

0…50kPa to 2.5MPa,

oUT: 4~20mA,

Độ chính xác: 0.25% / 0.5% / 0.1%F.S

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Atlantis DT-S

-100kPa⋯0⋯10kPa to100MPa,

4~20mA/1~5V/0~5V/0.5~4.5V

Ren: 1/4", 1/8"

Đơn giá: Liên hệ

Smart Pressure Transmitter Atlantis AT-PT186

100Pa - 40MPa,

4~20mA, 4~20mA + HART communication

1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất kiểu màng Atlantis FDPT-858

Phạm vi ấp suất: 10kPa, Max.: 30bar

Out: 4~20mA (2-wire), 4~20mA+HART

Độ chính xác: ±0.2% / ±0.5%F.S

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Atlantis PT-S

-100kPa…0~10kPa…100MPa,

4~20mA/1~5V/0~5V/0.5~4.5V

Ren: 1/4", 1/8"

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Atlantis AT-PT183

0-3000bar,

4~20mA/0~10V/0~5V/1~5V, 

Ren:1/2”

 

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Atlantis PT-GMF

500, 600kPa,

1, 1.6, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60MPa

Ren: 1/4”PT

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất màng Atlantis FDPT-500

0…70kPa to 10MPa,

Out: 4~20mA, 0-5V / 0-10V

Độ chính xác: 0.5%

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất màng Atlantis FDPT-9

-1 bar - 600 bar,

Độ trễ: 0,2%

4~20mA / 0~20mA / 0~5V / 0~10V / 1~5V

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Atlantis PT-VRFAC1350

0…1.2/1.7/2/3/4.15/5MPa,

Output: 0.5 ~ 4.5 VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Atlantis PT-CH1202

0 bar - 600bar,

4~20mA/ 0.5~2.5…4.5VDC, ±0.5% F.S

Ren: : 7/16"-20UNF / 9/16"-20UNF

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất màng Atlantis FDPT(MP)

0/100mbar ~ 0/900mbar,

Out: 4~20mA, 3-wire: 0-5V / 0-10V

Accuracy: 0.1% / 0.5%

Đơn giá: Liên hệ