Cảm biến áp suất máy ép nhựa Atlantis PT-HTM

0~2000bar, 0.25%F.S, 4-20mA, 0-5V, 0-10V

Đơn giá: 25.170.000 VNĐ

Cảm biến áp suất dùng cho xe Atlantis PTX-C

2 bar - 400 bar, 4~20mA, 1~5 VDC / 0~5 VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất nhiệt độ cao Atlantis PT-HT

-0.1MPa…0~35kPa…100MPa, chịu nhiệt độ cao max 300℃

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất màng Atlantis FDPT

0…1 to 100bar, 4~20mA / 0~5V / 0~10VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất thực phẩm Atlantis PT+DS500

0…50kPa to 2.5MPa, 4~20mA, ±0.25% / ±0.5% / ±0.1%F.S

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Atlantis DT-S

-100kPa⋯0⋯10kPa to100MPa, 4~20mA/1~5V/0~5V/0.5~4.5V

Đơn giá: Liên hệ

Smart Pressure Transmitter Atlantis AT-PT186

100Pa - 40MPa, 4~20mA, 4~20mA + HART communication

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất kiểu màng Atlantis FDPT-858

10kPa, Max.: 3MPa, 4~20mA (2-wire), 4~20mA+HART

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Atlantis PT-S

-100kPa…0~10kPa…100MPa, 4~20mA/1~5V/0~5V/0.5~4.5V

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Atlantis AT-PT183

0-3000bar, 4~20mA/0~10V/0~5V/1~5V, ±0.1%/±0.2%/±0.5% F.S.

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Atlantis PT-GMF

500, 600kPa, 1, 1.6, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 40, 60MPa

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất màng Atlantis FDPT-500

0…70kPa to 10MPa, 4~20mA, 0-5V / 0-10V

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất màng Atlantis FDPT-9

-1 bar - 600 bar, 4~20mA / 0~20mA / 0~5V / 0~10V / 1~5V

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Atlantis PT-VRFAC1350

0…1.2/1.7/2/3/4.15/5MPa, Output: 0.5 ~ 4.5 VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất Atlantis PT-CH1202

0 bar - 600bar, 4~20mA/ 0.5~2.5…4.5VDC, ±0.5% F.S

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến áp suất màng Atlantis FDPT(MP)

0/100mbar ~ 0/900mbar, 4~20mA, 3-wire: 0-5V / 0-10V

Đơn giá: Liên hệ