Công tắc Đồng hồ nhiệt độ Atlantis DTS-STS

-50 to 260℃,

4~20mA/0~20mA,

0~5VDC/0~10VDC

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc Đồng hồ nhiệt độ Atlantis TS-3000X Series

Class I, Nhóm B, C & D /

Class II, nhóm E, F & G;

NEMA 4X

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ Atlantis ITT-L200 (F)

-50 to 400℃, Pt100

Output: 4-20mA

Độ chính xác: ±0.2/0.5% F.S.

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ Atlantis ATT-202B

-50 to 600℃,

4-20mA / 1~5V / 0~5V

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ thông minh Atlantis STT-2100

Output: 4-20mA/HART communication

Kiểu ngõ vào: RTD, TC, Resistor (Ω), mV

12 to 45VDC

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ Atlantis AT200-WRT

Pt100 -50℃ - 400℃,

Out: 4~20mA,

que dò 50 ~ 5000mm

Đơn giá: Liên hệ