Công tắc Đồng hồ nhiệt độ Atlantis DTS-STS

-50 to 260℃, 4~20mA/0~20mA, 0~5VDC/0~10VDC

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc Đồng hồ nhiệt độ Atlantis TS-3000X Series

Class I, Nhóm B, C & D / Class II, nhóm E, F & G; NEMA 4X

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ Atlantis ITT-L200 (F)

-50 to 400℃, Output: 4-20mA

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ Atlantis AT200-WRT

Pt100 -50℃ - 400℃, 4~20mA, que dò 50 ~ 5000mm

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ Atlantis ATT-202B

-50 to 600℃, 4-20mA / 1~5V / 0~5V

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ thông minh Atlantis STT-2100

Output: 4-20mA/HART communication,

Đơn giá: Liên hệ