Đồng hồ áp suất dạng màng Atlantis DS500

0/2.5~0/40bar,

-760mmHg~40bar,

Kẹp:1 1/2', 2', 2 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất dạng màng Atlantis DS400

0~2.5/60bar với 1-1/2";

-1~60bar với 2" hoặc hơn

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất dạng màng Atlantis DS300

Phạm vi đo: 0/2.5 ~ 0/60 kg/cm2(bar),

mặt bích: 1/2"~2"

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất dạng màng Atlantis DS350

100 bar - 600 bar,

3/4” ~ 1"

IP68

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất dạng màng Atlantis DS200

áp suất: 6000mmH2O (-1 ~ 60 kg/cm²)

mặt bích: 1/2"~2"

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất dạng màng Atlantis DS170(W)

ăn mòn, nhiễm bẩn, nhớt, kết tinh hoặc lẫn tạp chất.

Đơn giá: Liên hệ