Đồng hồ áp suất dạng màng Atlantis DS500

0/2.5~0/40bar, -760mmHg~40bar, Kẹp:1 1/2', 2', 2 1/2"

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất dạng màng Atlantis DS400

0~2.5/60bar với 1-1/2";-1~60bar với 2" hoặc hơn

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất dạng màng Atlantis DS300

Phạm vi đo: 0/2.5 ~ 0/60 kg/cm2(bar), mặt bích: 1/2"~2"

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất dạng màng Atlantis DS350

100 bar - 600 bar,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất dạng màng Atlantis DS200

6000mmH2O above or -1/60 kg/cm²

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất dạng màng Atlantis DS170(W)

ăn mòn, nhiễm bẩn, nhớt, kết tinh hoặc lẫn tạp chất.

Đơn giá: Liên hệ