Đồng hồ áp suất kết nối bluetooth Atlantis DPG-X182R

Phạm vi áp suất: -0,1 ~  60 MPa

hỗ trợ kết nối Bluetooth

Màn hình LCD lớn 

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất Atlantic SUS

-1, 0.6~1000 bar,

ren: 1.5”, 2”, 2.5”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất chính xác cao Atlantis TPG-SUS

áp suất dương: 0…0.6 - 1000bar

Áp suất hổn hợp: -1 - 20bar

6”, 8”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất hệ thống lạnh Atlantis F-EPG

Thấp: -76cmHg…0…125 đến 250 psi.

Cao: 0…500psi to 800 psi

Kích thước: 2.5”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất hệ thống lạnh Atlantis SC-F

Thấp: -76cmHg…250psi - 500psi

Cao: 0 … 500psi to 800 psi

kích thước: 2.5”, 3”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất Atlantis MP-SUS-L

0….300 to 6000 mmAq, ±3%

Kích thước 4”, 6”

Ren: 1/4”, 3/8”, 1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất dạng màng Atlantis HCP-EPG

0~400psi,

Size: 2”/2.5”/3.5”/4.5”,

1/4”,3/8”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất chống shock Atlantis SP-SC

-1…0 to 20bar, 0…1 to 350bar,

Kích thước: 4 ”, 6”

Ren: 1/4”,3/8”,1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất độ tính khiết cao Atlantis HCPG

-1…0 to 24bar, 0 to 350 bar

Kích thước: 1.5”, 2”

ren: 1/4", 9/16"

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ đo áp suất thấp Atlantis MP-SC-L

Size: 2.5”/3”/4”/6”, ±4%FS

Ren:  1/4”, 3/8”, 1/2”

Áp suất tối thiểu: 160mmAq

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất hơi nước Atlantis SPG-SUS

Độ chính xác ≤1,6%,

-1…0 - 1000bar,

Size: 4”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất lưu giá trị đỉnh Atlantis PHPG

Kích thước đồng hồ: 2.5”4”

Ren: 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Độ chính xác: ±1.6%

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất Atlantis DSH

Áp suất: 0…16 to 1000bar,

Size: 4”

Ren:1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất chống shock Atlantis SP-EPG

-1…0 to 20bar, 0…1 to 28bar,

Kích thước: 1.5”, 2”, 2.5”, 3.5”

 

Độ chính xác: ±2.5%:

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất dạng màng Atlantis EPG

-1 - 350bar,

Size: 1.5”, 2”, 2.5”, 3”, 4”, 6”, ±3%FS

Ren: 1/8”,1/4”,3/8”,1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất Atlantis SC

Size: 1.5”, 2”, 2.5”, 3”, 4”, 6”,

0…0.6 - 1000 bar

Ren: 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất dạng màng Atlantis DS122

Màn ngăn: viton,

0 / 5 ~ 0 / 60 kg/cm2 (bar)

Ren: 1/4" 

  

Đơn giá: Liên hệ

Áp kế kích thước lớn Atlantis LS-SUS

8”, 10”,

phạm vi -1…0-20bar, 0…0.6 - 1000 bar

Ren: 3/8”,1/2”,3/4”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất Atlantis SF-0.5AC

Áp suất: 0…0.6 - 1400bar; -1…0 - 20bar

Kích thước: 4,5”, 6"

Ren: 1/2”

 

 

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất dạng màng Atlantis DS180(S)

sử dụng với môi trường ăn mòn cao

Đơn giá: Liên hệ

Áp kế kích thước lớn Atlantis LS-SC

-1…0 to 20bar, 0…0.6 to 1000 bar

Kích thước: 8”, 10”

Ren:  3/8”,1/2”,3/4”

 

Đơn giá: Liên hệ

Áp kế kích thước lớn Atlantis LS-EPG

Kích thước: 8”, 10”,12”,

-1…0bar, 0…0.6 - 1000 bar

Ren: 3/8”,1/2”,3/4”

 

Đơn giá: Liên hệ

Áp kế vỏ nhôm kích thước lớn Atlantis LS-AL

Kích thước: 8”, 10”, 12”,

Phạm vi đo: 0…0.4 to 1600bar

Ren:  3/8”,1/2”,3/4”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất vỏ nhựa Atlantis ABS

-1…0, 0…1 to 350 bar,

Kích thước: 1.5”, 2”, 2.5”,3”, 4”

Ren: 3/8”,1/2”, 1/4”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ và áp suất TMG-SC

0…1 to 16bar,

-50°C ~ 160°C,

1/4”NPT

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất Atlantis HPPG-SUS

0…400 to 4000 bar,

Kích thước: 4”, 6”

Ren: 1/4”, 3/8”, 1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất Atlantis SFPC

0…0.6 to 1600bar, -1bar, -1…0 to 20bar, 

Kích thước: 4.5”

Ren: 1/4”,1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất chính xác cao Atlantis DPG-0.25B3.0 (5CD)

chính xác cao,

0…200kPa to 35MPa hoặc chân không

Size: 3” 

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất Atlantis DPG-1.0B2.5 (4.5CD)

0…35kPa to 3.5MPa, -100 ~ 0kPa, ±1.0%,

Kích thước: 3” 

Ren: 1/4”NPT

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất Atlantis SPT-EP

-0.1~250 MPa,

4.5-digit LCD,

0.1/0.25/0.5% F.S

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất DS170(W) + Ferrule

max 40 kg/cm2,

đường kính đồng hồ Φ70 mm

 1/2“ ; 3/4” ; 1” ;1-1/2“ ; 2” ; 2-1/2“

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ áp suất an toàn Atlantis SF-SUS

-1…0 to 20bar, 0…1 to 1000bar,

Kích thước: 4 ”, 6”

Ren: 1/4 ”, 3/8”, 1/2 ”

Đơn giá: Liên hệ