Công tắc đồng hồ nhiệt độ Atlantis BTTC

Kích thước đồng hồ: 3”, 4”, 6”,

-50°C - +600°C,

1/4”, 3/8”,1/2”,3/4”,1”

Đơn giá: Liên hệ

Nhiệt kế thủy ngân công nghiệp Atlantis FDT

Kích thước 9”,

phạm vi đo: 80°C - 135°C

Độ chính xác: ±0.5℃

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ Atlantis ITI

Kích thước đồng hồ: 3”, 4”, 5”, 6”,

-50°C - +600°C,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ Atlantis BTI-S

hệ thống vi sinh: 2.5”, 3”, 4”,5”,6”,

-50°C - +600°C

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ Atlantis BTT

Kích thước đồng hồ: 3”, 4”, 5”, 6”,

-50°C - +600°C

Độ chính xác thang đo 1,5%

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ Atlantis BT-BM

Có nam châm: 2.5”, 3”, 2”, 4”,

-50°C - +600°C,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ chống nổ ATTX-200

Exia II CT6, PT100,

-50 to 250℃

Ren: G1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ chịu ăn mòn Atlantis BTI-AC

chịu ăn mòn Atlantis BTI-AC,

-60°C - +250°C

 3”, 4”,5”,6”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ Atlantis BTT-S

3A sanitary standard,

-50°C - +600°C,

Độ chính xác: 1.5%FS

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ Atlantis ITI-M

dùng cho nghành tàu thủy,

-50-600°C, ±1%F.S

 3”, 4”, 5”, 6”

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc Đồng hồ nhiệt độ Atlantis BTAC

Kích thước đồng hồ: 3”, 4”, 6”,

-50°C - +600°C,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ Atlantis ITA

Kích thước đồng hồ:

3”, 4”, 5”, 6”,

-50°C - +600°C,

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc Đồng hồ nhiệt độ Atlantis MS-IT

Kích thước đồng hồ: 4”, 6”,

-200°C ~ +600°C,

1/4”, 3/8”,1/2”

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ Atlantis BTI

-50 to 600℃,

Ren: 1/4”, 3/8”,1/2”,3/4”,1”

Kích thước: 3”, 4”,5”,6”

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ nhiệt độ Atlantis BTIC

Kích thước đồng hồ: 3”, 4”, 6”,

-50°C ~ +600°C

Đơn giá: Liên hệ