Công tắc đồng hồ nhiệt độ Atlantis BTTC

Kích thước đồng hồ: 3”, 4”, 6”, -50°C - +600°C,

Đơn giá: Liên hệ

Nhiệt kế thủy ngân công nghiệp Atlantis FDT

Kích thước 9”, phạm vi đo: 80°C - 135°C

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ Atlantis ITI

Kích thước đồng hồ: 3”, 4”, 5”, 6”, -50°C - +600°C,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ Atlantis BTI-S

hệ thống vi sinh: 2.5”, 3”, 4”,5”,6”, -50°C - +600°C

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ Atlantis BTT

Kích thước đồng hồ: 3”, 4”, 5”, 6”, -50°C - +600°C,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ Atlantis BT-BM

Có nam châm: 2.5”, 3”, 2”, 4”, -50°C - +600°C,

Đơn giá: Liên hệ

Cảm biến nhiệt độ chống nổ ATTX-200

Exia II CT6, PT100, -50 to 250℃

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ chịu ăn mòn Atlantis BTI-AC

chịu ăn mòn Atlantis BTI-AC, -60°C - +250°C

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ Atlantis BTT-S

3A sanitary standard, -50°C - +600°C, 1.5%FS

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ Atlantis ITI-M

dùng cho nghành tàu thủy, -50-600°C, ±1%F.S

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc Đồng hồ nhiệt độ Atlantis BTAC

Kích thước đồng hồ: 3”, 4”, 6”, -50°C - +600°C,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ Atlantis ITA

Kích thước đồng hồ: 3”, 4”, 5”, 6”, -50°C - +600°C,

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc Đồng hồ nhiệt độ Atlantis MS-IT

Kích thước đồng hồ: 4”, 6”, -200°C ~ +600°C,

Đơn giá: Liên hệ

Đồng hồ nhiệt độ Atlantis BTI

-50 to 600℃, 1.5%FS, Kích thước: 3”, 4”,5”,6”

Đơn giá: Liên hệ

Công tắc đồng hồ nhiệt độ Atlantis BTIC

Kích thước đồng hồ: 3”, 4”, 6”,

-50°C ~ +600°C

Đơn giá: Liên hệ